Επαγγέλματα

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε  1432 Μονογραφίες Επαγγελμάτων

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της Επαγγελματικής Μονογραφίας που σας ενδιαφέρει αλφαβητικά, ανά επιστημονικό πεδίο ή ανά τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης να δείτε  τα επαγγέλματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και της άτυπης κατάρτισης & Μαθητείας.

 

Αλφαβητικός Κατάλογος Επαγγελμάτων

ΑΒΓΔΕ ΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

 

Κατάλογος Επαγγελμάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο:

  1. Επαγγέλματα του 1ο Επιστημονικού Πεδίου Ειδίκευσης: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  2. Επαγγέλματα του 2ο Επιστημονικού Πεδίου Ειδίκευσης: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες:  α) Θετικές Επιστήμες β) Τεχνολογικές Επιστήμες
  3. Επαγγέλματα του 3ο Επιστημονικού Πεδίου Ειδίκευσης: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
  4. Επαγγέλματα του 4ο Επιστημονικού Πεδίου Ειδίκευσης: Επιστήμες Οικονομίες και Πληροφορικής

Επαγγέλματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Κατάλογος Επαγγελμάτων που συνδέονται με την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση:

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Κατάλογος Επαγγελμάτων που συνδέονται με την Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.):

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Κατάλογος Επαγγελμάτων που συνδέονται με την  Άτυπη Κατάρτιση και Μαθητεία:

Άτυπη Κατάρτιση και Μαθητεία

 

Αναλυτικά όλες οι Μονογραφίες Επαγγελμάτων παρακάτω:

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

Μονογραφίες επαγγελμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  (τέως Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού):

Προσοχή: οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο  Εκπαίδευση  των παρακάτω επαγγελματικών μονογραφιών θα πρέπει να ελέγχονται για την εγκαιρότητα τους, μέσα από την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Τέλος:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ