Ειδικός Καρναβαλικών Κατασκευών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο ειδικός που επινοεί και προτείνει ιδέες σατιρικού, χιουμοριστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου για διάφορα θέματα, όπως κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτικά κ.ά. Δημιουργεί σχέδια τριών διαστάσεων (μακέτες) με το χέρι ή χρησιμοποιώντας Η/Υ.

Παρουσιάζει προπλάσματα (ολόγλυφα σε κλίμακα μικρότερη του φυσικού) των θεμάτων που του ανατίθενται ή δικής του επινόησης. Επίσης, κατασκευάζει μέχρι την τελική τους μορφή άρματα ή άλλες καρναβαλικές κατασκευές με διάφορα υλικά. Τέλος, οργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία μέχρι την τελική παράδοση του θέματος.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες εργαστηρίου. Η δουλειά του είναι εποχική, γι’ αυτό συχνά εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς, με ωράριο ακανόνιστο και διευρυμένο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακρίνει και να επιλέγει θέματα και γεγονότα που απασχολούν και ενδιαφέρουν το κοινό, όπως και την ικανότητα να τα αναδεικνύει με τρόπο χιουμοριστικό. Η ανεπτυγμένη φαντασία, η αισθητική άποψη, η κριτική σκέψη καθώς και η εφευρετικότητα είναι προσόντα που τον χαρακτηρίζουν.

Τέλος, πρέπει να παρακολουθεί την επικαιρότητα και να έχει συνείδηση της πολιτιστικής-καρναβαλικής κληρονομιάς της περιοχής του αλλά και της χώρας γενικότερα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε σχετική ειδικότητα.

Η επιλογή των υπό κατάρτιση ατόμων λόγω του εξ αντικειμένου ειδικού θέματος που προϋποθέτει γνώσεις Ζωγραφικής και Γλυπτικής (ή την ύπαρξη πηγαίου ταλέντου).

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε καρναβαλικό οργανισμό οποιουδήποτε δήμου ή κοινότητας θελήσει να αναπτύξει πεδίο καρναβαλικής έκφρασης, ως υπάλληλος σε ελεύθερο επαγγελματία που διατηρεί εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών και, τέλος, ως ελεύθερος επαγγελματίας δημιουργώντας δικό του εργαστήριο (συνεργείο) καρναβαλικών κατασκευών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ