Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Χρησιμοποιεί κατάλληλα προγράμματα στον Η/Υ για τοπογραφικές εφαρμογές και σχέδια. Ειδικότερα, ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου και των αναδασμών. Με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού στον Η/Υ, ψηφιοποιεί χάρτες, δημιουργεί, διορθώνει και διαχειρίζεται χαρτογραφικές πληροφορίες.

Επίσης, χαράσσει και οργανώνει έργα οδοποιίας, ενώ χρησιμοποιεί και στατιστικά δεδομένα που τον ενδιαφέρουν. Προσπαθεί να ερμηνεύσει πραγματικά στοιχεία και να τα παρουσιάσει, έτσι ώστε ο χρήστης του χάρτη ή του τοπογραφικού σχεδίου, να μπορεί να τα διαβάσει και να τα κατανοήσει.

Όλα αυτά τα καθήκοντα τα ασκεί πάντα υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή πτυχιούχου Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕΙ.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες είναι καλές, όταν σχεδιάζει σε χώρο γραφείου. Όταν όμως κάνει τις μετρήσεις οι συνθήκες αλλάζουν, ανάλογα με το έργο, την τοποθεσία και τις καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός τοπογραφικών εφαρμογών πρέπει να είναι μεθοδικός στη δουλειά του, προσεκτικός και ακριβής κατά τη μέτρηση όσο και κατά την αποτύπωση του τοπογραφικού σχεδίου.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί αναλαμβάνοντας την τεχνική υποστήριξη τεχνικού γραφείου τοπογράφου, τεχνικής εταιρείας μελετών και κατασκευών, τεχνικής υπηρεσίας Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και γενικά μπορεί να απασχοληθεί σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με την καταγραφή, την προστασία και τη διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών ακινήτων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό χρήσεων γης, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, τις κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες, την αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ