Τεχνίτης Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης και αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας είναι το αντικείμενο της εργασίας του τεχνίτη συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης. Εργαζόμενος κάτω από τις οδηγίες και εντολές του τεχνολόγου συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης, εξετάζει, σχεδιάζει και φωτογραφίζει, το αντικείμενο που πρέπει να συντηρηθεί και επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο που πρέπει να εφαρμοστεί.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνίτης συντήρησης έργων τέχνης εργάζεται συνήθως στο γραφείο του ή το εργαστήριό του, αντιμετωπίζοντας ευχάριστες και καλές συνθήκες εργασίας με καλό φωτισμό και αερισμό. Η εργασία του είναι ενδιαφέρουσα και δημιουργική.

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εργασίας του συνεργάζεται με αρχαιολόγους αλλά και καλλιτέχνες. Μερικές φορές ο συντηρητής έργων τέχνης, αναγκάζεται να εργαστεί σε ανοιχτούς χώρους, οπότε αντιμετωπίζει αντίξοες καιρικές και εργασιακές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η φαντασία και δημιουργικότητα, η καλλιτεχνική παιδεία, η επιδεξιότητα στα χέρια, η αντίληψη χώρου, μορφών και σχημάτων, η καλή σωματική υγεία, η καλή όραση και η αντοχή σε ουσίες και υλικά που προκαλούν αλλεργία, είναι τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει.

Σπουδές:

Σπουδές σε ανώτερο επίπεδο  προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνίτης συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης, μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εργαστήρια συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης, σε πινακοθήκες.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ