Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ειδικότητα αυτή, δεν θα µπορούσε να λείπει από τον κατάλογο των επαγγελµάτων, σε µια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει µακραίωνη παράδοση στην παρασκευή κρασιού. Ο τεχνικός αυτός, πραγµατοποιεί όλες τις εργασίες που προβλέπονται για την οικονοµική εκµετάλλευση της αµπέλου και την επεξεργασία των προϊόντων της.

Χρησιµοποιεί ορθολογικά τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, τα όργανα και τα υλικά, που είναι απαραίτητα. Ασχολείται µε την καλλιέργεια αµπελώνων, επιλέγει το κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό, ενώ σχεδιάζει και επιβλέπει την επεξεργασία των προϊόντων της αµπέλου.

Μέρος των δραστηριοτήτων του, επίσης, είναι να φροντίζει για την ασφάλεια των εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος, να τηρεί και να επεξεργάζεται τα οικονοµικά στοιχεία της αµπελοοινικής επιχείρησης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως στην ύπαιθρο προκειµένου να επιβλέπει την πορεία της αµπέλου και να εφαρµόζει τα κατάλληλα µέτρα για την ανάπτυξη των φυτών. Απαραίτητη είναι και η παρουσία του στα εργαστήρια επεξεργασίας των προϊόντων της αµπέλου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα στο χειρισµό των εργαλείων και των µηχανηµάτων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πρέπει να είναι µεθοδικός και υποµονετικός και να αγαπάει το περιβάλλον.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

Σπουδές µπορούν να γίνουν επίσης σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε µικρές αµπελοοινικές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ρόλος των τεχνικών είναι πιο σηµαντικός και υπεύθυνος δεδοµένου ότι σε αυτές δεν απασχολούνται συνήθως επιστήµονες. Επίσης, σε µεγάλες ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στις οποίες ο τεχνικός εργάζεται κάτω από την εποπτεία επιστηµόνων, ενώ µπορεί να δηµιουργήσει δική του αµπελουργική ή αµπελοοινική επιχείρηση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ