Σύμβουλος Καριέρας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σύμβουλος καριέρας και ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την επιλογή του προσωπικού, τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες και τις εργασιακές σχέσεις των στελεχών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Ειδικότερα, φροντίζει για την εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού σε μια επιχείρηση, αναλύει τις επαγγελματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις της, παρέχει συμβουλές και ασχολείται με διάφορες διαδικασίες σχετικά με την πρόσληψη, την τοποθέτηση, την κατάρτιση και την προαγωγή του προσωπικού. Ακόμη, μεριμνά για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων και παρεμβαίνει συμβουλευτικά για τη διαμόρφωση των πιο κατάλληλων συνθηκών εργασίας και ασφάλειας του προσωπικού.

Αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις και φροντίζει για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, φιλίας, ειλικρίνειας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης της επιχείρησης. Αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων και προτείνει οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις σε θέσεις εργασίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ή την απομάκρυνσή τους από την εταιρεία.

Τέλος, σχεδιάζει και προτείνει την κλίμακα των μισθών και των ασφαλιστικών ή άλλων παροχών για το προσωπικό και οργανώνει προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε γραφείο κάτω από καλές και ευχάριστες συνθήκες με ωράριο που καθορίζεται από τις ώρες λειτουργίας του φορέα που απασχολείται. Ο χώρος στον οποίο υποδέχεται τους υπαλλήλους της επιχείρησης ή τους πελάτες του πρέπει να τους δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον σοβαρό αλλά ταυτόχρονα φιλικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο σύμβουλος καριέρας και ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον και σεβασμό για τον άνθρωπο, να δημιουργεί καλές διαπροσωπικές σχέσεις, να είναι ειλικρινής και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει ευθυκρισία, καθώς και ικανότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης σε θέματα που αφορούν και απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.

Σπουδές:
Ο σύμβουλος καριέρας και ανθρώπινου δυναμικού συνήθως είναι πτυχιούχος οικονομικών ή κοινωνικών σχολών (κυρίως ψυχολογίας) των Α.Ε.Ι. της χώρας μας, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων/διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο σύμβουλος καριέρας και ανθρώπινου δυναμικού εργάζεται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.ά.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, τμήματα προσωπικού ή διοίκησης ανθρώπινων πόρων, κολέγια, ιδρύματα κατάρτισης, κέντρα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά. Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δική του εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Έτσι, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια, με το επίπεδο και την εμπειρία των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων μπορεί, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με την ανάδειξη του δυναμικού των εκπαιδευομένων με μεθόδους που ενισχύουν την αυτεπίγνωση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεσματικότητας στο μάνατζμεντ και σε άλλες θέσεις.

Στόχος του είναι η ανάλυση αναγκών, η διαχείριση της αλλαγής, η ανάπτυξη συνεργασίας και η διευκόλυνση της επικοινωνίας στο χώρο εργασίας, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους κ.λπ. Όσον αφορά στους ιδιώτες, μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση σχεδίου καριέρας, τη διερεύνηση παραγόντων ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ