Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Εργασίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Εργασίας εξετάζει και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται η εργασία σε μια κοινωνία.

Ειδικότερα, ερευνά τις συνθήκες απασχόλησης σε μια δεδομένη κοινωνία και τους κοινωνικούς παράγοντες που τις διαμορφώνουν, την ιεράρχηση των επαγγελμάτων, την επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα των εργαζομένων, τις εργασιακές σχέσεις κ.ά. Ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας του αποτελεί η μελέτη των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ των εργαζομένων και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων ομάδων στους εργασιακούς χώρους, όπως εργοδότες, διευθυντές κ.ά.

Ακόμη, αναλύει θέματα εργατικής νομοθεσίας, αυξομείωσης του εργατικού δυναμικού (π.χ., απασχολησιμότητα εργαζομένων), και συνδικαλισμού καθώς και τους κοινωνικούς παράγοντες (ταξική προέλευση κ.ά.) που συντελούν ώστε να επιλέγει κανείς το επάγγελμά του. Επίσης, ερευνά τον κοινωνικό ρόλο και τη χρησιμότητα της αξίας της εργασίας προκειμένου να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση και την κατανόηση των σύγχρονων αλλαγών που συντελούνται στο χώρο των επαγγελμάτων, καθώς και την προσαρμοστικότητά τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Με βάση τις διάφορες έρευνές του στον εργασιακό χώρο μπορεί να συμμετέχει σε ειδικές επιτροπές προκειμένου να βοηθά στη χάραξη γενικότερης πολιτικής στα θέματα της εργασίας και της πρόληψης διάφορων μορφών ανεργίας που προκαλούν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Εργασίας μπορεί να εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως κοινωνικός ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, φαξ, εξειδικευμένα βιβλία κ.ά.). Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων ή στην κατοικία του, σε ωράρια που είναι δυνατόν να διαμορφώνει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται τόσο στην Ελλάδα ή όσο και το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και κοινωνικές έρευνες σχετικές με τους θεσμούς της εργασίας και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η δημιουργική σκέψη, το ευρύ πνεύμα, το υψηλό αίσθημα καθήκοντος καθώς και η αγάπη για την έρευνα, συνιστούν βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο επιστήμονα. Πρέπει, ακόμα, να διαθέτει υπευθυνότητα, συνέπεια, ακρίβεια, μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα και αντικειμενικότητα κατά την άσκηση της εργασίας του.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (στατιστικά προγράμματα κ.ά.) και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Οργάνωσης και Κοινωνική Μεταβολή, και Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις, όπου διδάσκονται μαθήματα, όπως Κοινωνιολογία της Εργασίας, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παγκοσμιοποίηση και Ανάπτυξη, Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις, Όψεις της Σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας, Κοινωνιολογικές Θεωρίες της Οικονομικής Ζωής, Νέες Τεχνολογίες: Πολιτικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις, Συλλογική Δράση και Κοινωνικά Κινήματα κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, νοσοκομεία, ιδρύματα, κοινωνικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε., ειδικές επιτροπές χάραξης πολιτικής σε εργασιακά θέματα κ.ά.

Ακόμη, απασχολείται ως σύμβουλος σε θέματα εργασίας και κατανόησης του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ