Τεχνικός Υαλουργός Επιστημονικών Οργάνων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Μέρος των δραστηριοτήτων του είναι η κατασκευή γυάλινων χημικών συκευών για διάφορες εφαρμογές, όπως συσκευές γενικής εφαρμοσμένης χημείας, φυσικοχημείας, οινολογίας, εδαφολογίας κ.λπ. Ακόμη, μπορεί να επισκευάζει αυτές τις συσκευές ή και μικροεξαρτήματα, ή συσκευές και όργανα μικροβιολογίας και τοξικολογίας.

Επίσης, συμμετέχει στην εγκατάσταση γυάλινων καναλιών και γραμμών παραγωγής σε διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες βιομηχανιών, ή εργαστηρίων. Καθήκον του είναι να ενημερώνει και να προτείνει υπεύθυνα στους ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές και τεχνικούς το σωστό σχεδιασμό και τη λειτουργική και κατασκευαστική απόδοση των συσκευών και οργάνων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές οδηγίες και τα τεχνικά εγχειρίδια για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία των συσκευών που χρησιμοποιεί. Επίσης πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφάλειας της εργασίας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη διάρκεια της εργασίας του, αφού χρησιμοποιεί εύθραυστα και πολύ ευαίσθητα υλικά. Πρέπει να είναι συνεργάσιμος, μεθοδικός και σχολαστικός.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Υαλουργός Επιστημονικών Οργάνων.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί αυτόνομα αλλά και ως μέλος ομάδας, στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, ως υπάλληλος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ιατρικές Σχολές), σε Τεχνολογικά Ιδρύματα, σε διάφορα ερευνητικά κέντρα (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κ.ά.), που διαθέτουν εργαστήρια και τα βασικά τους όργανα είναι γυάλινες συσκευές, σε μεγάλες κρατικές και ιδιωτικές βιομηχανίες και μεγάλα χημικά εργαστήρια (Γενικό Χημείο Κράτους, Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού), σε εδαφολογικά και χημικά εργαστήρια, καθώς και σε άλλα εργαστήρια έρευνας καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε συνεργασία με εμπορικούς οίκους χημικών οργάνων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ