Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εφαρμογών Αντιρρύπανσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας, η συνδεσμολογία, η βαθμονόμηση και η συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων μέτρησης της ρύπανσης. Ακόμη, ασχολείται με την καταγραφή των ενδείξεων των μηχανημάτων ανάλυσης και προσδιορισμού των ρυπαντών, την επισκευή των οργάνων και των σταθμών μέτρησης της ρύπανσης και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των βιομηχανικών και των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων όσον αφορά στις διαρροές αποβλήτων.

Επίσης, ελέγχει τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης, εφαρμόζει σύγχρονη τεχνολογία αντιρρύπανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις και οδηγίες της ΕΟΚ, ΠΟΥ και ΕΡΑ.

Ακόμη, εφαρμόζει τις προδιαγραφές καταλληλότητας του βιομηχανικού και εργασιακού χώρου με βάση την ελληνική και ξένη νομοθεσία, εφαρμόζει προδιαγραφές ποιότητας αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι γνώστης της λειτουργίας των κυριότερων βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και συνεργάζεται με την ομάδα που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου. Συχνά απαιτείται να μετακινείται σε διάφορους χώρους για να κάνει μετρήσεις και δειγματοληψίες.

Τέλος, σε περιπτώσεις έκτακτων περιβαλλοντικών περιστατικών – ατυχημάτων οφείλει να βρίσκεται σε επιφυλακή και να φροντίζει για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και την προστασία των οικοσυστημάτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. Απαιτείται να έχει γνώσεις φυσικής, περιβαλλοντικής χημείας, στατιστικής, νομοθεσίας περιβάλλοντος και εργασιακής νομοθεσίας, γνώσεις μετεωρολογίας για την εκτίμηση της μεταφοράς ρύπων και γνώσεις χειρισμού εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης.

Ακόμα, χρειάζεται να διαθέτει παρατηρητικότητα, υπευθυνότητα και οξυδέρκεια, ώστε να αντιλαμβάνεται συνθήκες ή καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά, καθώς και να επινοεί τρόπους πρόβλεψης, προστασίας ή αντιμετώπισης προβλημάτων ρύπανσης. Τέλος, απαιτείται δεξιότητα στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και η καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:

Επίσης, σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Επίσης, σπουδές παρέχονται στην εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

Τομείς Απασχόλησης:
Απασχολείται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, βιομηχανίες, επιχειρήσεις, κατασκευαστικές εταιρείες, μεγάλα τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και της Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σε ερευνητικά κέντρα και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ