Τεχνικός Διανομής (Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Τεχνικός Διανομής Τ.Ε. έχει την ευθύνη παράδοσης αλληλογραφίας, συστημένων φακέλων και άλλων αντικειμένων ή δεμάτων στους εκάστοτε παραλήπτες. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει πληρωμές (συντάξεις, επιδόματα, ταχυδρομικές επιταγές κ.α) εξυπηρετώντας τους πελάτες ταχυδρομικών επιχειρήσεων. Αναλαμβάνει επίσης την διεκπεραίωση ταχυμεταφορών (courier).

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Τεχνικός Διανομής Τ.Ε. εργάζεται ως ταχυδρομικός διανομέας κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Η εργασία που αναλαμβάνει είναι σχετικά κουραστική καθώς απαιτεί αρκετές ώρες ορθοστασίας, πεζοπορίας ή αλεπάλληλων μετακινήσεων.

Για το λόγο αυτό το επάγγελμα θεωρείται σχετικά επικίνδυνο. Η καθημερινή επαφή με τον κόσμο και η δυνατότητα εναλλαγής παραστάσεων συγκαταλέγονται στα πλεονεκτήματα του επαγγέλματος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Τεχνικός Διανομής Τ.Ε. είναι σημαντικό να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, εχεμύθεια, οργανωτικότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα προγραμματισμού. Η συνέπεια και η τήρηση του απορρήτου των αντικειμένων που διακινεί είναι σημαντικά χαρακτηριστικά για τον/την επαγγελματία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας εργάζονται σε επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο δημόσιο (ΕΛΤΑ) και ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών). Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), ο κλάδος των ταχυδρομικών επιχειρήσεων διευρύνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Παράλληλα οι απόφοιτοι της ειδικότητας, λόγω των ευρύτερων διοικητικών γνώσεων που διαθέτουν, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε αντικείμενο του τομέα οικονομίας διοίκησης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ