Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η οργάνωση, η διοίκηση και η διαχείριση των γεωργοοικονομικών θεμάτων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Η ενασχόλησή του με τα θέματα αυτά μπορεί να γίνει σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, συλλογικού οργανικού φορέα και σε εθνικό επίπεδο.

Διεξάγει έρευνα για την ανάπτυξη της επιστήμης και την επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας. Αναλαμβάνει ρόλους υπαλληλικούς ή διοικητικούς.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου ή στην ύπαιθρο, όπου αντιμετωπίζει τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Η φύση της εργασίας του είναι διοικητική και παραγωγική, ενώ πολλές φορές συνεργάζεται και με τους υπόλοιπους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής για την οικονομική εκμετάλλευση των προϊόντων που παράγονται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, μεθοδικός να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες καθώς και ευελιξία στη δουλειά του. Πρέπει επίσης να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι αποφάσεις της επηρεάζουν καθοριστικά την ελληνική αγροτική οικονομία.

Η εξοικείωση με τη ζωή και την εργασία των αγροτών είναι απαραίτητη και πρέπει να βοηθάει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων οργάνωσης και διαχείρισης των αγροτικών επιχειρήσεων και προϊόντων.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στις ειδικότητες του  Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των Επαγγελματικών Λυκείων.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνίτης επιχειρηματικής γεωργίας μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, σε συνεταιρισμούς, σε μονάδες γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ