Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής αυτός ασχολείται με τα προβλήματα λειτουργίας που παρουσιάζονται σε προσωπικούς υπολογιστές (PC). Γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα λειτουργικά συστήματα DOS, UNIX, καθώς και τον επεξεργαστή κειμένου (WORD), τα λογιστικά φύλλα (EXCEL) και τις βάσεις δεδομένων.

Εφαρμόζει τεχνικές δομημένης σχεδίασης προγράμματος στις γλώσσες Pascal και C και διαχειρίζεται δίκτυα υπολογιστών. Προγραμματίζει και αναπτύσσει εφαρμογές σε SQL/4GL, σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμογές οπτικού προγραμματισμού. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία πολυμέσων για την ανάπτυξη εφαρμογών με Clipper.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Η πολύωρη απασχόληση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι επιδράσεις των οποίων δεν έχουν ακριβώς προσδιοριστεί. Πάντως, αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα, γυαλιά) περιορίζονται οι συνέπειες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρωταρχικό μέλημα του είναι η συνεχής ενασχόληση με τις εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Πρέπει επίσης να έχει οργανωτικές ικανότητες και να διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας. Τέλος, να είναι εφευρετικός, δημιουργικός, συνεπής και μεθοδικός στην εργασία του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε μικρομεσαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής λογισμικού στο δημόσιο  ή στον ιδιωτικό τομέα ως χρήστης χειριστής και προγραμματιστής.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ