Τεχνικός Ανθοκοµίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός ανθοκοµίας ασχολείται µε όλες τις φάσεις της καλλιέργειας και της παραγωγής όλων των ανθοκοµικών προϊόντων. δηλαδή λουλουδιών, ανθοφόρων φυτών, φυτών φυλλώµατος σε γλάστρες, θερµοκήπια ή στην ύπαιθρο. Μέρος των δραστηριοτήτων του αποτελεί η ενασχόληση µε τις εργασίες πολλαπλασιασµού, τη συλλογή, τη συντήρηση και τη συσκευασία των λουλουδιών. Δηµιουργεί σχέδια για τη διαµόρφωση κήπων, νησίδων και δενδροστοιχιών και αναλαµβάνει την περιποίηση και συντήρησή τους.

Συνεργάζεται µε γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας, συµβάλλοντας στη φυτοπροστασία, δηλαδή την αναγνώριση και καταπολέµηση προσβολών από έντοµα, µύκητες, ιούς, ζιζάνια, παρασιτικά αίτια. Χρησιµοποιεί και συντηρεί τα απαραίτητα µηχανήµατα, όπως σκαπτική φρέζα, χλοοκοmική µηχανή, χειροκίνητους- µηχανοκίνητους ψεκαστήρες, εργαλεία εµβολιασµού, ψαλίδι µπορντούρας και κλαδέµατος και µηχανήµατα τεµαχισµού κλαδιών. Έχει ακόµη τη δυνατότητα να αναλάβει και την εµπορία ανθοκοµικών προϊόντων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε ανθοκοµικές επιχειρήσεις. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθειµένος στις καιρικές συνθήκες, προκειµένου να επιβλέπει την υλοποίηση των σχεδίων του ή την πορεία ανάmυξης των ανθοκοµικών προϊόντων.

Η χρήση διαφόρων φυτοφαρµάκων ή λιπασµάτων, µπορεί να προκαλέσει αλλεργικές δερµατοπάθειες ή αναπνευστικά προβλήµατα, σε ευάλωτους οργανισµούς.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Είναι ένα επάγγελµα που απαιτεί ιδιαίτερη αγάπη για τη φύση και τα λουλούδια. Η αγάπη για το περιβάλλον, η αισθητική άποψη, η δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και κυρίως στις λεπτές χειρωνακτικές εργασίες, αποτελούν πρωταρχικά χαρακτηριστικά.

Επιπλέον η µεθοδικότητα, η υποµονή, η καλή υγεία και σωµατική αντοχή είναι απαραίτητα προσόντα.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Σπουδές µπορούν επίσης να γίνουν σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, υπάλληλος, εργοδηγός σε ιδιωτικές ανθοκοµικές επιχειρήσεις, δήµους, ιδρύµατα, δηµόσιους οργανισµούς που διατηρούν κήπους, καθώς και σε ανθοπωλεία, φυτώρια, υπηρεσίες πρασίνου κλπ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ