Νοσηλευτής Χειρουργείου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο έλεγχος, η ασφάλεια, η απολύμανση του χώρου του χειρουργείου, των συσκευών και η αποστείρωση του ιματισμού, των χειρουργικών εργαλείων και υλικών είναι τα βασικότερα καθήκοντά του. Ειδικότερα, υποδέχεται τον ασθενή στη χειρουργική αίθουσα και τον βοηθάει να αντιμετωπίσει το περιβάλλον του χειρουργείου, παρέχοντάς του ψυχολογική υποστήριξη και νοσηλευτική φροντίδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Είναι μέλος της χειρουργικής ομάδας και κατά τη διάρκεια μιας εγχείρησης δίνει στο χειρουργό τα κατάλληλα εργαλεία.

Αφού τελειώσει η χειρουργική επέμβαση φροντίζει να καταστραφεί το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στους ασθενείς ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού, ελέγχει την καθαριότητα, την απολύμανση, τον εξαερισμό και τη θερμοκρασία των δωματίων. Επίσης, προμηθεύεται και αποθηκεύει τα απαραίτητα υλικά εργασίας (εργαλεία, συσκευές, ιματισμός κ.λπ.) και μεριμνά για την καλή τους κατάσταση. Τέλος, αρχειοθετεί στον Η/Υ τα περιστατικά, τις ιατρικές οδηγίες και ό,τι αφορά την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως σε χώρους χειρουργείων γενικών νοσοκομείων, νοσοκομείων ατυχημάτων, των κινητών χειρουργικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας καθώς και των μονάδων αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Το ωράριο εργασίας του είναι εναλλασσόμενο και εργάζεται με βάρδιες ακόμη και νύχτα, αργίες ή μέρες εορτών.

Το περιβάλλον του χειρουργείου θεωρείται ανθυγιεινό λόγω των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων και των έντονων οσμών που συνήθως αναδύουν. Επίσης, όταν έρχεται σε επαφή με αίμα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός εξαιτίας του κινδύνου μετάδοσης του ιού του AIDS.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η επιμέλεια και ακρίβεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, η διάθεση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς με υπομονή και κατανόηση, αποτελούν τα βασικά του χαρακτηριστικά. Ακόμη, η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η σωματική και ψυχική αντοχή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της εργασίας του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Νοσηλευτικής Χειρουργείου.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως βοηθός νοσηλευτή στα χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ