Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984  (ΦΕΚ 2344 τ.Β’/18.06.2019) με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας  του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Πιο αναλυτικά στα αρχικά άρθρα του κώδικα δεοντολογίας, αναφέρεται:

Α. Γενικά καθήκοντα Ψυχολόγου

Άρθρο 1

Πρωταρχική υποχρέωση του ψυχολόγου είναι να διαφυλάξει το κύρος του επαγγέλματος του που το επιτυγχάνει:
Με το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δικαιώματα του, την αντικειμενικότητα, την αξιοπρέπεια, την
ευσυνειδησία, την υψηλή συναίσθηση ευθύνης και τη συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη και γενικά τη διατήρηση του έργου του σε υψηλά επίπεδα.
Ειδικότερα ο ψυχολόγος φροντίζει ώστε οι πράξεις, οι ενέργειες και γενικά η συμπεριφορά του να μη μειώνουν το επάγγελμα του στην κοινή γνώμη και ιδίως να μην έρχονται σε αντίθεση προς το «δημόσιο αίσθημα» του τόπου, όπου το ασκεί.
Ο ψυχολόγος φροντίζει να διατηρεί υψηλό το επίπεδο της εργασίας και να προφυλάσσει την επιστήμη του και τις μεθόδους της από κάθε φθορά στην κοινή γνώμη.
Ειδικότερα φροντίζει να εξασφαλίζει κατάλληλους όρους και συνθήκες για την διεξαγωγή της εργασίας του.
Όταν δεν υφίστανται εγγυήσεις για την τήρηση των ανωτέρω, ο ψυχολόγος απέχει από το να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Ο ψυχολόγος όταν ασκεί την επαγγελματική πράξη, βασίζεται σε μεθόδους και τεχνικές που έχουν κατοχυρωθεί ως όργανα επιστημονικής ψυχολογικής εξέτασης.
Ο ψυχολόγος οφείλει να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές ηθικής και της δεοντολογίας, τις διατάξεις του παρόντα κώδικα, καθώς και το σύνολο των διατάξεων που διαμορφώνουν το νομικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

Άρθρο 2

Πρωταρχική μέριμνα του ψυχολόγου κατά την παροχή των υπηρεσιών του είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής και πνευματικής οντότητας. Με βάση το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, στα πλαίσια της αξιολόγησης-διάγνωσης-ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, ο ψυχολόγος οφείλει να χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών του γνώσεων, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστημονική και επαγγελματική του αυτοτέλεια.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του  Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων  μέσα από την Εφημερίδα της  Κυβέρνησης: ΦΕΚ 2344 τ.Β’/18.06.2019 το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την δημοσίευση του.

Περιεχόμενα Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ άρθρα 1 έως 3

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  άρθρα 4 & 5

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ άρθρ0 6 

Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ άρθρ0 7 

Ε. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ άρθρ0 8

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, κ.α.). άρθρ0 9

Ζ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ άρθρ0 10

Η. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ άρθρ0 11

Η. ΑΜΟΙΒΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ άρθρ0 12

Τέλος, με αφορμή την δημοσίευση του Κωδικά Δεοντολογίας του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, αξίζει να σας ενημερώσουμε ότι σπουδές στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο παρέχονται στην Ελλάδα από τα παρακάτω δημόσια Πανεπιστήμια:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα  ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για τα ανωτέρω τμήματα.