Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 31/05/2016το άρθρο ενημερώθηκε στις : 10/06/2019

Η εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  από το 2016 και εφεξής γίνεται μέσω της συμμετοχής των υποψηφίων σε Πανελλαδικές Εξετάσεις (Ν.Δ.  4249 ΦΕΚ 73/24.03.2014).

Επιπλέον το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με σχετική απόφαση έχει εντάξει τις ανωτέρω σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο 1ο, 2ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Για την εισαγωγή στις Σχολές  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε Προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς (Ν.Δ.  4249 ΦΕΚ 73/24.03.2014). Ενώ οι υποψήφιοι που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 και

«Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020»

Π.Δ. 44 (ΦΕΚ 68 τ.Α΄/ 19.04.2016 Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.

Για περισσότερα στοιχεία:

Παρουσιάση Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (σε μορφή ppt – από το Γραφείο Εκπαίδευσης Π.Α.)

πρόσβαση από το 1, 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και

πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. μόνο για την Σχολή Πυροσβεστών.

Επίσης πρόσβαση με Κατατακτήριες  εξέτασεις για πτυχιούχους Α.Ε.Ι.: προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα: εδώ

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ