1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

το άρθρο ενημερώθηκε: 04/05/2024

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

πηγή: (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020) & (ΦΕΚ 2630 τ.Β’/02.05.2024)

.

Η παρουσίαση του 1ου Επιστημονικού Πεδίου με τις Βάσεις εισαγωγής του 2023 : εδώ

.

Κωδ. Μηχ. Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση) Ίδρυμα Παρατηρήσεις
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ.  Αττικής
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων (νέο)
Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. (νέο)
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
0668 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ.  Αττικής
0176 Βαλκανικών,  Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας  & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε (νέο)
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0135 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α
0137 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0186 Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. (συγχωνεύτηκε)
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας  (νέο)
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
0147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
0355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιώς
0179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών  και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε
0154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. (συγχωνεύτηκε)
0148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0153 Επικοινωνίας & Μέσων Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
1551 Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)  Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ.
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Α.Π.Θ.
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών (νέο)
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ.
0162 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0362 Θεατρικών Σπουδών  (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νησου
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0101 Θεολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) – Μουσουλμανικών Σπουδών Α.Π.Θ.
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) Α.Σ.Κ.Τ.
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0108 Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. (συγχωνεύτηκε)
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
1284 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)  Παν. Πατρών (νέο)
0104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου
0177 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0163 Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0187 Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΕΜ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. (νέο)
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας  (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. (νέο)
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα – Ε.Κ.Π.Α)  Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα – Πάντειο) Πάντειο Παν/μιο
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου
0409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
0117 Νομικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0121 Νομικής (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ.
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0172 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ.
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος) Παν. Αιγαίου
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)  Παν. Πελ/νήσου  (νέο)
0107 Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο Παν/μιο
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ.
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0192 Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0189 Φιλολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων
0120 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πατρών
0138 Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ Ε.Κ.Π.Α.
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο Παν/μιο
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.
Ψυχολογίας (Διδυμότειχο) Δ.Π.Θ. (νέο)
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0151 Ψυχολογίας  (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα)  Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
  Στρατιωτικές Σχολές    
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές
  Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)    
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΕΑ Κρήτης
  Αστυνομικές Σχολές    
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές
  Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας    
0877 Σχολή Αξιωματικών Σ.Π.Α.
0876 Σχολή Πυροσβεστών Σ.Π.Α.
  Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής    
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT. Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT. Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
  Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)    
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΑΣΤΕ
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΑΣΤΕ

.

Τα νέα τμήματα δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

Δείτε επίσης:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ