4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

το άρθρο ενημερώθηκε: 04/05/2024

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

πηγή: Φ.253/11812/Α5  (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020)& (ΦΕΚ 2222 τ.Β’/26.05.2021) & (ΦΕΚ 2358 τ.Β’/12.05.2022) & (ΦΕΚ 2630 τ.Β’/02.04.2024)

.

Η παρουσίαση του 4ου Επιστημονικού Πεδίου με τις Βάσεις εισαγωγής του 2023 : εδώ

.

.

Κωδ. Μηχ. Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση) Ίδρυμα Παρατηρήσεις
1001

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0326

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν/μιο Διαθέσιμο το 2025
0668 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ.  Αττικής Διαθέσιμο το 2025
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών Διαθέσιμο το 2025
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0176

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0336

Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας  & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε Διαθέσιμο το 2025
0356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν.
0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
0674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0212

Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο Παν/μιο
1004

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0179

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο Παν/μιο
0150

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
1549

Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0161

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0355

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
1063

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν/μιο (νέο)
0669

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1427

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0352

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0320

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου
0346

Διοίκηση Επιχειρήσεων  Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών
1005

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
1514

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1655

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
1603

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1605

Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0670

Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1283

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
1656

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0240

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
1607

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1544

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1282

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
1518

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0154

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1551

Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ.
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Α.Π.Θ.
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας
0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών (νέο)
0136

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0162

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1626

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας (νέο)
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας (νέο)
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0163

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0159

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο Παν.
1303

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) 

Δ.Π.Θ. (νέο)
1606

Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0347

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0672

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1654

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0337

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
1604

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1513

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1545

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1430

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1244

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0314

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0181

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου Διαθέσιμο το 2025
0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου
1624

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0224

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
0230

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1625

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0344 Μηχανικών Πληροφορικών  και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου
0409

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
1664

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο) 
0157

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0180

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου
0144

Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
0152

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο Παν/μιο
0312

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0315

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0612

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Παν. Αιγαίου
0309

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0350

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0311

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη

Α.Π.Θ.
0317

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0345

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1548

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0097

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ.
0319

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0321

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
1602

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0361

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου
0400

Οργάνωσης & Διαχείρισης  Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου
0313

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
1546

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0322

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
1601

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0316

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
1517

Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) 

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1543

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1064

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν/μιο (νέο)
0333

Πληροφορικής (Αθήνας)

Ο.Π.Α.
0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
0339

Πληροφορικής (Πειραιάς) 

Παν. Πειραιώς
0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας
0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου
0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας
0354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
1435

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου
1547

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0318

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0329

Στατιστικής (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας Διαθέσιμο το 2025
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0367

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
1455

Τουρισμού (Κέρκυρα) 

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
0375

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0155

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
1456

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς
1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
 

Στρατιωτικές Σχολές

   

Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Δ) 

Στρατ. Σχολές

Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ)

Στρατ. Σχολές

Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών  (Ε)

Στρατ. Σχολές
0867

Οικονομικό (Σ.Σ.Α.Σ.) (Θεσσαλονίκη)

Στρατ. Σχολές
0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Στρατ. Σχολές
0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 

Στρατ. Σχολές
0880

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση  Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης 

Στρατ. Σχολές
 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

   
0818

Σχολή Μηχανικών

Α.Ε.Ν.
0817

Σχολή Πλοιάρχων

Α.Ε.Ν.
 

Αστυνομικές Σχολές

   
0869  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές
0870

Αστυφυλάκων

Αστ. Σχολές
 

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

   
0877

Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σ.Π.Α.
0876

Σχολή Πυροσβεστών

Σ.Π.Α.
 

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

   
0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

   
0614

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

ΑΣΤΕ
0613

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσής Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

ΑΣΤΕ

 

Τα νέα τμήματα δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

 

Δείτε επίσης:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ