Αστυνομικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/05/2019

.
Κάθε χρόνο εκδίδεται προκήρυξη εισαγωγής  νέων σπουδαστών μαθητών  στις αστυνομικές σχολές, που καθορίζει τον αριθμό των θέσεων στις Σχολές των Αξιωματικών και στις  Σχολές Αστυφυλάκων. Άρα πρέπει να την προμηθευτείτε  και να την μελετήσετε προσεκτικά πριν υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας στο οικείο αστυνομικό τμήμα που ανήκετε (και επιπλέον να δηλώσετε αστυνομικές σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας.
Για την εισαγωγή  στις αστυνομικές σχολές απαιτούνται επιπλέον προκαταρτικές εξετάσεις  (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, και αθλητικές) οι οποίες διεξάγονται συνήθως μετά το τέλος των  πανελλαδικών  και ενδοσχολικών εξετάσεων.

  • Στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις  ελέγχεται  η ψυχική υγεία και καταλληλότητα (τεστ προσωπικότητας)
  • Στις  υγειονομικές εξετάσεις  ελέγχονται τα εξής  νοσήματα (σελ 21 της Προκήρυξης 2018 – πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο Π.Δ. 11/2014 παρ. Α-17  ΦΕΚ 17 τ.Α’/27.01.2014.
  • Στις  αθλητικές δοκιμασίες  τα αθλήματα (σελ. 23 της Προκήρυξης 2018).      Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ύψος 1,70 μ.  (χωρίς υποδήματα).

Όσοι είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι σε στρατιωτικές σχολές (Σώματα) μπορούν να υποστούν  τις προκαταρκτικές  εξετάσεις  στην στρατιωτική σχολή ή το  στρατιωτικό νοσοκομείο και να είναι ικανοί και για τις σχολές αστυνομίας.

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη νέα  προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές

Η αστυνομική εκπαίδευση παρέχεται στις σχολές της αστυνομικής ακαδημίας.    

  • πρόσβαση από το 1, 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και
  • πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. μόνο για την Σχολή Αστυφυλάκων.

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ