Άρθρα – Μελέτες

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/08/2021

Υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς: εδώ

Μελέτες:

Η μελέτη έχει ως στόχο να εντοπίσει νέες δυνατότητες εκπαίδευσης, εξειδίκευσης, κατάρτισης και απασχόλησης που φαίνεται να προκύπτουν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Σχόλια του διαχειριστών: Μία ενδιαφέρουσα μελέτη για τους υποψήφιους φοιτητές οικονομικών σχολών και όχι μόνο – με επιμέρους στοιχεία: εκτίμηση ευκαιριών για τους ασκούντες το οικονομολογικό επάγγελμα στα επόμενα χρόνια, κλάδοι της ελληνικής οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία, κ.α. απόσπασμα από την ανωτέρω μελέτη.

Σχόλια του διαχειριστών: Μία αξιόλογη μελέτη με προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, χορηγός Ίδρυμα Σ. Νιάρχος – πηγή: www.endeavor.org.gr/

Σχόλια του διαχειριστών: Μελέτη από το Σ.Ε.Β. μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων  με καταγραφή 87 κρίσιμων  επαγγελμάτων και δεξιοτήτων για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Σχόλια του διαχειριστών: Σημαντική και άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα για το ισοζύγιο προσφοράς εργασίας ανά επιστημονικό ή τεχνολογικό αντικείμενο. Μία μελέτη που εδράζεται σε αντίστοιχα στοιχεία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Άρθρα:

του Θ. Κατσανέβα Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς και τ. Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

επίσης:

Βιβλία:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ