Σύνδεσμοι

    • Υπουργείο Τουρισμού:  πληροφόρηση για  τις εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχουν εκπαίδευση στα  τουριστικά επαγγέλματα.
τα επίσημα  web site: στο εσωτερικό του www.mysep.gr
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια)

·         Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

επισκόπηση

·         Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

επισκόπηση

·         Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

επισκόπηση

·         Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

επισκόπηση

·         Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

επισκόπηση

·         Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

επισκόπηση

·         Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

επισκόπηση

·         Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

επισκόπηση

·         Ιόνιο Πανεπιστήμιο

επισκόπηση

·         Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Αιγαίου

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Κρήτης

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Πατρών

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Πειραιώς

επισκόπηση

·         Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

επισκόπηση

·         Πάντειο Πανεπιστήμιο

επισκόπηση

·         Πολυτεχνείο Κρήτης

επισκόπηση

·         Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

επισκόπηση

·         Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

επισκόπηση
·         Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης επισκόπηση

.

Τέλος για ιστορικούς λόγους παρατίθεται ο κατάλογος με τα πρόσφατα καταργηθέντα  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: εδώ