Αστυνομικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/04/2024

.
Κάθε χρόνο εκδίδεται προκήρυξη εισαγωγής  νέων σπουδαστών μαθητών  στις αστυνομικές σχολές, που καθορίζει τον αριθμό των θέσεων στις Σχολές των Αξιωματικών και στις  Σχολές Αστυφυλάκων. Άρα πρέπει να την προμηθευτείτε  και να την μελετήσετε προσεκτικά πριν υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας στο οικείο αστυνομικό τμήμα που ανήκετε (και επιπλέον να δηλώσετε αστυνομικές σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας.
Για την εισαγωγή  στις αστυνομικές σχολές απαιτούνται επιπλέον προκαταρτικές εξετάσεις  (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, και αθλητικές) οι οποίες διεξάγονται συνήθως μετά το τέλος των  πανελλαδικών  και ενδοσχολικών εξετάσεων.

  • Στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις  ελέγχεται  η ψυχική υγεία και καταλληλότητα (τεστ προσωπικότητας)
  • Στις  υγειονομικές εξετάσεις  ελέγχονται συγκεκριμένα  νοσήματα (που αναφέρονται στο Π.Δ. 11/2014 παρ. Α-17  ΦΕΚ 17 τ.Α’/27.01.2014 και Π.Δ. 105 ΦΕΚ 257 τ.Α’/31.12.2021.
  • Στις  αθλητικές δοκιμασίες  τα αθλήματα (σελ. 25-26 της Προκήρυξης 2023).      Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ύψος 1,70 μ.  για τους άνδρες  και για γυναίκες το 1.63  (χωρίς υποδήματα).

Όσοι είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι σε στρατιωτικές σχολές (Σώματα) μπορούν να υποστούν  τις προκαταρκτικές  εξετάσεις  στην στρατιωτική σχολή ή το  στρατιωτικό νοσοκομείο και να είναι ικανοί και για τις σχολές αστυνομίας.

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη νέα  προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές

Η αστυνομική εκπαίδευση παρέχεται στις σχολές της αστυνομικής ακαδημίας:

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Αστυφυλάκων

πρόσβαση από το 1, 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και

πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. μόνο για την Σχολή Αστυφυλάκων.

Να σημειωθεί ότι με το Π.Δ. 105 (ΦΕΚ 257 τ.Α’/31.12.2021) έχουμε τις παρακάτω οι αλλαγές :

✅ Το απαιτούμενο ύψος για άντρες είναι το 1.70 και για γυναίκες το 1.63
.
✅ Δεν επιτρέπονται τατουάζ που είναι διακριτά φορώντας κάποιος τη στολή
.
✅ Απλοποιείται η διαδικασία γιατί 4 έγγραφα τα προμηθεύεται αυτεπάγγελτα η Σχολή.
.
? Μην ξεχνάμε πως φέτος οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα γίνουν Μάρτη ή Απρίλη.
.