Γενικό Λύκειο

     το άρθρο ενημερώθηκε στις : 10/02/2024

Στην ενότητα  αυτή  μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη δομή και την λειτουργία των Γενικών Λυκείων.

 

 

Μετά το Γενικό Λύκειο τι ;

    • Πανεπιστήμια  (εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις)
    • Άλλες Σχολές:

Στρατιωτικές Σχολές

Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίες

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίες

Σχολές Λιμενικού Σώματος

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

.

Υπολογισμός Μορίων

(Χρήσιμο εργαλείο για τον υπολογισμό των Μορίων, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων).

 https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

 

Χρήσιμα έγραφα για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου:

Πανελλαδικές 2024 : 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Ανώτατη  Εκπαίδευση Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου: εδώ

Το Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων του 2024: εδώ

Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισαγωγής για τα  5 τμήματα Μουσικών Σπουδών από το σχολικό έτος 2023-2024 : εδώ 

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ 2024 (εγκύκλιος) : εδώ

 

Άλλα έγγραφα για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου:

Σκοπός και επιμέρους στόχοι Γενικού Λυκείου

Εγγραφές Μαθητών – Δομή του Γενικού Λυκείου

Προγράμματα Διδασκαλίας Γενικού Λυκείου 

Το Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικών  Λυκείων (Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων)

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικών Λυκείων: 10 συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Ωρολόγια Προγράμματα Γενικών Λυκείων Α΄, Β΄και Γ΄ τάξης (Ημερήσια)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικού Λυκείου Α΄, Β΄και Γ΄τάξης (Εσπερινά)

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά τάξη στις ενδοσχολικές εξετάσεις (Προαγωγικές και απολυτήριες)

Αλλαγές στον τρόπο   εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις  των   τάξεων του Λυκείου, σε οκτώ μαθήματά, για το νέο σχολικό έτος 2022-2023: ΦΕΚ 4678 τ.Β’/05.09.2022

Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου:

Περιέχει: Θέματα εξετάσεων, Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων, Διαδικασίες Αξιολόγησης μαθητών, Προφορική βαθμολογία τετραμήνων, Βαθμολογική Κλίμακα, Ύλη μαθημάτων, Γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα, Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.),  Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

Ωρολόγια Προγράμματα Εσπερινών Γενικών Λυκείων: (ΦΕΚ 1790 τ.Β΄/21.05.2019)

Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις (Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, κ.α.): ΦΕΚ 4134 τ.Β’/09.09.2021

Σύνδεση με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης δυσκολίας του Ι.Ε.Π. για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Λυκείων (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.) : εδώ

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ