Προγράμματα διδασκαλίας Γενικού Λυκείου

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08/01/2022

Προγράμματα διδασκαλίας ΓΕΛ:

Η Α τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών ωρών εβδομαδιαίως (με εννέα μαθήματα) που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα μάθημα επιλογής.

Στη Β τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΠ):

  • την ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών και
  • την ΟΠ Θετικών Σπουδών

πέντε συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

Στη Γ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα δύο (32) ωρών. Περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας εννέα (9) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως, ένα μάθημα επιλογής δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού με 21 συνολικά ώρες (3 Χ 6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.).:

  • την ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • την ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας  και
  • την ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησής τους.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ