Σπουδές στην Κύπρο

το άρθρο ενημερώθηκε: 18/05/2023

Στην Κύπρο λειτουργούν 3 Δημόσια Πανεπιστήμια:

Επίσης λειτουργούν και 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια:

 

Για τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου:

Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση εισδοχής www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations, από τις 17 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2023.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2023, το 2022 ή το 2021.

Οι υποψήφιοι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης νοουμένου ότι έχουν παρακαθίσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής πιστοποιητικά, σαρωμένα, σε μορφή pdf:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (να φαίνονται τα συνολικά μόρια των επιστημονικών πεδίων, βλ. δείγμα πιο κάτω)

3. Απολυτήριο Λυκείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων :

Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/914/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων μέχρι τις 07 Αυγούστου 2023 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Κενές θέσεις και πρόσθετες κατανομές

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την 1η κατανομή, δύναται να πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι της αρχικής κατανομής.

Στη 2η κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στην 1η κατανομή. Η 2η κατανομή γίνεται για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να εξασφαλίσουν θέση σε Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Η σχετική ανακοίνωση: εδώ

 

Η διεπιστημονική ομάδα του mysep έχει ετοιμάσει επίσης τα παρακάτω αρχεία για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου:

  1. Το Μηχανογραφικό της Κύπρου  2022 (για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων), σε μορφή pdf.
  2. Ο ακαδημαϊκός χάρτης της Κύπρου. Περιέχει όλες τις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων (Δημοσίων & Ιδιωτικών) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης η διεπιστημονική ομάδα του mysep έχει εντάξει στην Τράπεζα Πληροφοριών της, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ενδιαφέρουν τους Ελλαδίτες υποψηφίους, για τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς οργανισμούς:

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ιατρική Σχολή
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πολυτεχνική Σχολή
Φιλοσοφική Σχολή

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

(*) Τμήματα τα οποία  προσφέρουν περισσότερα του ενός πτυχία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για σπουδές στην Κύπρο:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ