Σπουδές στην Γαλλία

Από την Εθνική Υπηρεσία για την προώθηση της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης στον κόσμο: CampusFrance

Ποιον τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος να διαλέξω;

Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Γαλλία: τα Πανεπιστήμια και οι Ειδικευμένες Σχολές. 

Τα Πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα. Δέχονται φοιτητές κατόχους του γαλλικού Απολυτηρίου Λυκείου (Baccalauréat) ή ισότιμου τίτλου που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές στη χώρα προέλευσής τους. 

Τα πανεπιστήμια παρέχουν κατάρτιση στα βασικά πεδία, σε τεχνολογικές κατευθύνσεις ή με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων και προετοιμάζουν τους φοιτητές για την έρευνα ή στην ένταξή τους στον επαγγελματικό βίο.

Οι φοιτητές προετοιμάζουν εθνικά πτυχία (Licence, Master, Doctorat) ή πτυχία ειδίκευσης (Diplôme Universitaire) σε κάθε Πανεπιστήμιο.

Τα γαλλικά Πανεπιστήμια υποδέχονται πάνω από 1,5 εκατ. φοιτητές. Ανάμεσα τους, περίπου το 12% είναι ξένοι φοιτητές όλων των εθνικοτήτων.

Οι Ειδικευμένες Σχολές

Οι Σχολές αυτές είναι πολύ επιλεκτικές και δέχονται πολύ λιγότερους φοιτητές σε σχέση με τα Πανεπιστήμια.

Οι Ειδικευμένες Σχολές είναι δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν στους φοιτητές ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση…

Καταρτίζουν επαγγελματίες σε πολύ ποικίλους τομείς όπως οι Σπουδές του Μηχανικού, η Διοίκηση, οι Τέχνες,  η Αρχιτεκτονική, το Δικαστικό Σώμα, κ.ά.

Οι Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles) κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Αποτελούν μια ιδιαιτερότητα της γαλλικής εκπαίδευσης: πρόκειται για πρωτότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλου κύρους, αλλά η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη.

Οι Ανώτατες Σχολές καταρτίζουν υψηλού επιπέδου μηχανικούς και διοικητικά στελέχη, αλλά και ειδικούς των τεχνών, των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Οι φοιτητές των Σχολών αυτών είναι περιζήτητοι στη διεθνή αγορά εργασίας.

Μακροπρόθεσμα προγράμματα σπουδών

Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα σπουδών παρέχονται από τα Πανεπιστήμια και τις Ανώτατες Σχολές και οργανώνονται διαφορετικά, ανάλογα με το τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στο Πανεπιστήμιο…  Οι σπουδές οργανώνονται σε 3 βαθμίδες:

Πτυχίο Licence: 3 έτη σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων).

Μεταπτυχιακό Master: 5 έτη σπουδών (3+2), ήτοι 4 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 120 μονάδων ECTS. Προτείνονται Master δύο κατευθύνσεων: το Μάστερ «στην έρευνα» (το παλιό DEA), που οδηγεί κανονικά στο Διδακτορικό, και το «επαγγελματικό» Μάστερ (το παλιό DESS), που προετοιμάζει για ένταξη στον επαγγελματικό βίο.

Doctorat: Διδακτορικό δίπλωμα που προετοιμάζεται σε 3 τουλάχιστον χρόνια μετά το Master.

Τα Πανεπιστήμια χορηγούν εθνικά πτυχία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τα χορηγεί.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_fr.htm

Στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles)…

Γαλλική καινοτομία, οι Aνώτατες Σχολές -Grandes Écoles-, που ιδρύθηκαν παράλληλα με το πανεπιστημιακό σύστημα στις αρχές του 19ου αιώνα, παρέχουν υψηλού επιπέδου σπουδές με επαγγελματικό χαρακτήρα και παραμένουν πολύ επιλεκτικές.

Αυτές οι Σχολές υποδέχονται 100.000 σπουδαστές.

 Οι Ανώτατες Σχολές  χορηγούν πτυχία επιπέδου Απολυτήριο+5 χρόνια, με τη βαθμίδα του Master αναγνωρισμένη από το Κράτος.

 Προτείνουν επίσης:

-Master of Science- MSc αγγλόφωνα Masters

– MBA (Master of Business Administration)

– Master ειδικότητας– Ms (Απολυτήριο + 6 έτη).

Ο κλασικός τρόπος εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές (εισαγωγή κατόπιν διαγωνισμού μετά από 2 χρόνια προπαρασκευής για 3ετείς σπουδές) έχει εξελιχθεί προκειμένου να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες.

Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές, υπάρχουν παράλληλοι τρόποι εισαγωγής με βάση τους τίτλους σπουδών, με κύκλους σπουδών που κυμαίνονται από 2 έως 5 έτη, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο κατατάσσει η Σχολή το φοιτητή. Μερικές Ανώτατες Σχολές δέχονται, επίσης, φοιτητές μόνο με το Απολυτήριο ή ισότιμο τίτλο.

Τα προγράμματα σπουδών μηχανικών

Η Γαλλία διαθέτει περίπου 240 Σχολές Μηχανικών που καλύπτουν όλους τους τομείς των επιστημών του μηχανικού. Παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, εγγύηση της ποιότητας του πτυχίου του μηχανικού που παρέχει τη βαθμίδα του Master. Το πτυχίο μηχανικού είναι εθνικό πτυχίο και επιτρέπει την εγγραφή σε ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Ανάλογα με τις Σχολές, το πτυχίο μπορεί να είναι γενικής κατεύθυνσης ή πιο εξειδικευμένο (γεωπονία, χημεία, βιολογία, πληροφορική, κλπ.).

Το κόστος εγγραφής στις δημόσιες Σχολές κυμαίνεται γύρω στα 500 ευρώ ετησίως.

Τα προγράμματα εμπορικών σπουδών και σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων

Όλες οι Ανώτατες Εμπορικές Σχολές και Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, 220 περίπου, είναι αναγνωρισμένες από το Κράτος, και μπορούν επιπλέον να επωφεληθούν και άλλων επίσημων αναγνωρίσεων:

– την επικύρωση του γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας,

– την εγγραφή στο Μητρώο των Ανωτάτων Σχολών που χορηγείται από τη Διάσκεψη των Ανωτάτων Σχολών.

www.cge.fr

Οι Εμπορικές Σχολές και οι Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, πολυάριθμες και διαφορετικών επιπέδων, προτείνουν προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικά συστήματα προσαρμοσμένα στην εξέλιξη του κόσμου της οικονομίας και στις νέες πρακτικές της διοίκησης επιχειρήσεων, τα οποία συχνά διαρθρώνονται γύρω από πρακτικές ασκήσεις και διεθνείς ανταλλαγές.

Είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία ιδιωτικές και τα ετήσια δίδακτρα κυμαίνονται γενικώς μεταξύ 3.000 και 10.000 ευρώ.

  Να σημειωθεί ότι:

Οι αναγνωρίσεις (labels) CGE, EQUIS, AACSB και AMBA των Εμπορικών Σχολών και Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, που αποτελούν εγγύηση συμβατότητας με τα διεθνή πρότυπα, απονέμονται στις Σχολές ή στα χορηγούμενα διπλώματα και πιστοποιούν μια διεθνή αναγνώριση.

Οι Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles) αναφέρονται επίσης στους κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ – Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης), της άμυνας, της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με τις Écoles Normales Supérieures, καθώς και στους κλάδους της γεωπονίας και της κτηνιατρικής.

 6 γαλλικές Σχολές μεταξύ των 10 καλύτερων για τα προγράμματα σπουδών στο Master Διοίκησης Επιχειρήσεων (Financial Times 2010) και 3 μεταξύ των 100 καλύτερων ΜΒΑ (The Economist 2010).

Βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών (BTS, DUT)

Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών, γενικώς διάρκειας 2-3 ετών, αφορούν τους τομείς των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Αυτού του είδους η κατάρτιση παρέχεται εν γένει από πολυεπιστημονικά ινστιτούτα  που υπάγονται στα Πανεπιστήμια (τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα – IUT) ή από τις ειδικευμένες Σχολές.

Οι κύκλοι σπουδών περιλαμβάνουν πάντα κάποια πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και προσφέρουν πραγματικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Κατά κανόνα, γίνεται αυστηρή επιλογή των φοιτητών…

Ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών που προτείνονται στη Γαλλία, τα τμήματα Ανώτερων Τεχνικών καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση.

Η κατάρτιση αυτή παρέχεται στις ανώτερες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιτρέπουν την απόκτηση του «Διπλώματος Ανώτερου Τεχνικού» (BTS), που περιλαμβάνει 100 διαφορετικές ειδικότητες..

Το BTS προετοιμάζει το φοιτητή για άμεση ένταξη στον επαγγελματικό βίο. Το δίπλωμα αυτό χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στους τομείς των ξενοδοχειακών επαγγελμάτων, της βιομηχανίας, των εφαρμοσμένων τεχνών, της διοίκησης επιχειρήσεων και της γεωργίας και επιτρέπει επίσης τη συνέχιση των σπουδών σε ορισμένα μακροπρόθεσμα προγράμματα.

Η εγγραφή σε αυτά τα τμήματα γίνεται με το Απολυτήριο Λυκείου ή με αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Πόσο θα κοστίσουν οι σπουδές μου;

Η συμβολή του Κράτους ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 6.000 ευρώ το χρόνο για κάθε φοιτητή, Γάλλο ή ξένο.

Στα Πανεπιστήμια, το κόστος των σπουδών είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Για ένα ακαδημαϊκό έτος (δύο εξάμηνα, σε όλα τα επίπεδα), η εγγραφή σπάνια κοστίζει πάνω από 300 ευρώ. Στις δημόσιες Σχολές Μηχανικών τα δίδακτρα ανέρχονται σε 600 ευρώ περίπου για ένα έτος.

Σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις σχολές Διοίκησης κυρίως, το κόστος μπορεί να είναι υψηλότερο, ανάλογα με το είδος των σπουδών και το τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ο μηνιαίος προϋπολογισμός για να ζήσει κανείς στη Γαλλία είναι της τάξεως των 1.000 ευρώ. Με ένα χαμηλότερο ποσόν, θα συναντήσετε δυσκολίες για να μπορέσετε να ζήσετε με άνεση και να επωφεληθείτε πλήρως από την παραμονή σας στη χώρα.

Το CampusFrance δεν χορηγεί υποτροφίες ή άλλη χρηματική βοήθεια, υπάρχουν ωστόσο πολλοί σχετικοί μηχανισμοί που προτείνονται από τη γαλλική Κυβέρνηση.

Η Γαλλική Πρεσβεία προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

πηγή – περισσότερα στοιχεία στην CampusFrance: Εθνική Υπηρεσία για την προώθηση της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης στον κόσμο.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ