Γυμνάσιο

το άρθρο ενημερώθηκε στις :  31/03/2024

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στο Γυμνάσιο το οποίο ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022, προσφέρει μία γενική μόρφωση, μέσα από την οποία επιδιώκεται τόσο ο εμπλουτισμός των γνώσεων του μαθητή, όσο και η ψυχική και πνευματική του ανάπτυξη και καλλιέργεια. Για τον λόγο αυτό τα μαθήματα του Γυμνασίου αναφέρονται σ’ όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς γνώσεων και δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

.

Το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου (ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022)
Διδακτικό Αντικείμενο/ Μάθημα Τάξεις
Α Β Γ
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 2
Οικιακή Οικονομία 1
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 3
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
Γαλλικά /Γερμανικά/Ιταλικά * 2 2 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 2 1 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 1 1
Σύνολο ωρών Υποχρεωτικού Ωραρίου: 33 33 34

Πηγή : 94207/Δ2 (ΦΕΚ 3791 τ.Β΄/13.08.2021)

* Η Ιταλική γλώσσα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι τοποθετημένοι από το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά.

Επίσης με την Υ.Α.94214/Δ2 που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3791 τ.Β΄/13.08.2021 μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: Ομάδα Α΄

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: Ομάδα Β΄

βα) Γεωλογία – Γεωγραφία.
ββ) Χημεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: Ομάδα Γ΄

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.

Εξεταζόμενα Μαθήματα στο Γυμνάσιο:

Επίσης σύμφωνα με το νόμο 4692/2020 άρθρο 4 (ΦΕΚ 111 τ. Α’/12.06.2020) οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.»

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Αξίζει να σημειωθεί, για πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός από το Εσπερινό Γυμνάσιο υπάρχει η εναλλακτική επιλογή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

Δείτε επίσης:

Το διδακτικό εγχειρίδιο «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό Έτος 2021-2022» αποτελεί βοήθημα  για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου, στους/στις οποίους/ες προσφέρει τη δυνατότητα να αντλήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, πριν πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους.

Γι’ αυτόν τον λόγο, στο βιβλίο περιγράφεται αρχικά λεπτομερώς το Γενικό Λύκειο με τη νέα του δομή, τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, τα Επιστημονικά Πεδία και τα Εξεταζόμενα Μαθήματα. Στη συνέχεια, περιγράφεται το Επαγγελματικό Λύκειο, με τους τομείς και τις Ειδικότητές που προσφέρει.    Τα περιεχόμενα του βιβλίου ολοκληρώνονται με την αναφορά σε ορισμένες ασκήσεις αυτογνωσίας που προέρχονται από αντίστοιχα βιβλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για μαθητές Γ’ Γυμνασίου.

Συγγραφική Ομάδα :

Ανδρέας Οικονόμου: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσ/νικης

Κωνσταντίνος Παραστατίδης: Εκπαιδευτικός – Διευθυντής Γυμνασίου Κοπανού Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλτσάς: Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Νικόλαος Φωτίου: Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άδεια διανομής: Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Έτος – Μήνας έκδοσης: Ιανουάριος 2022

.

Διαθέσιμο: «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό Έτος 2021-2022»

 

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ