Γυμνάσιο

 το άρθρο ενημερώθηκε στις :  05/09/2018

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στο Γυμνάσιο το οποίο ισχύει από το σχολικό έτος 2016-17, προσφέρει μία γενική μόρφωση, μέσα από την οποία επιδιώκεται τόσο ο εμπλουτισμός των γνώσεων του μαθητή, όσο και η ψυχική και πνευματική του ανάπτυξη και καλλιέργεια. Για τον λόγο αυτό τα μαθήματα του Γυμνασίου αναφέρονται σ’ όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς γνώσεων και δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

.

Το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου (ισχύει από το σχολικό έτος 2016-17)
Διδακτικό Αντικείμενο/ Μάθημα Τάξεις
Α΄ Β΄ Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 2
Οικιακή Οικονομία 2
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
Γαλλικά /Γερμανικά 2 2 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 1 1 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Σύνολο ωρών Υποχρεωτικού Ωραρίου: 32 32 32

Πηγή : ΥΑ 93381/Δ2  (ΦΕΚ 1640 τ.Β΄/09.06.2016)

 

Εξεταζόμενα Μαθήματα στο Γυμνάσιο:

  • Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (κοινή εξέταση των κλάδων Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Ιστορία

.

Μετά το Γυμνάσιο τί;

Τελειώνοντας το Γυμνάσιο οι μαθητές φτάνουν στον πρώτο σταθμό της πορείας τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου καλούνται να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο. Η επιλογή αυτή είναι μία προσωπική απόφαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από πολλή σκέψη, προβληματισμό, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση.

Το Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο οδηγούν σε ισότιμα Απολυτήρια, και έπειτα, μετά τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες ως προς την επιλογή για συνέχιση των σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή στην άμεση αναζήτηση εργασίας. Αυτό που διαφοροποιεί τις δύο επιλογές είναι η καλλιέργεια διαφορετικού τύπου δεξιοτήτων, κάτι το οποίο αντανακλάται και στο Αναλυτικό τους Πρόγραμμα.

Το Γενικό Λύκειο εστιάζει στην καλλιέργεια μίας γενικής μόρφωσης, την οποία συνθέτουν οι ομάδες προσανατολισμού. Το Επαγγελματικό Λύκειο, από την άλλη, εστιάζει στην ανάπτυξη της πρακτικής ευφυΐας των μαθητών, την οποία προάγουν οι διάφοροι τομείς και ειδικότητες. Αυτό συνεπάγεται τη διαφοροποίηση στη μέθοδο διδασκαλίας, αφού στα Επαγγελματικά Λύκεια το 50% των μαθημάτων ειδικότητας περίπου γίνονται κυρίως σε εργαστήρια με μικρούς αριθμούς μαθητών. Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία έχει πιο προσωπικό και άμεσο χαρακτήρα και οδηγεί στην αποδοτικότερη απόκτηση γνώσεων.

Οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια, θα είναι οι παράγοντες που θα τους κατευθύνουν προς τη μία ή την άλλη επιλογή. Αν δηλαδή τα ενδιαφέροντα ενός μαθητή κλίνουν προς έναν θεωρητικό και γενικής παιδείας προσανατολισμό σπουδών, τότε το Γενικό Λύκειο θα του δώσει αντίστοιχες διεξόδους. Αν, από την άλλη, νιώθει ότι έχει ανεπτυγμένη περισσότερο την πρακτική του ευφυΐα και στοχεύει κυρίως σε σπουδές με τεχνολογικό περιεχόμενο, τότε η Επαγγελματική Εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό υπόβαθρο γι’ αυτόν.

Tελικές επισημάνσεις:

Η εύρεση και η διατήρηση μιας θέσης εργασίας σήμερα, δεν εξαρτάται μόνον από τα τυπικά προσόντα που θα σας δώσει ένα πτυχίο οποιασδήποτε βαθμίδας, αλλά και από:

  • τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά και δεξιότητες (βαθμός επικοινωνίας, συνεργασίας, πειθούς, υπευθυνότητας, ευελιξίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, κ.τ.λ.),
  • τη γνώση ξένων γλωσσών και τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων..

Με βάση τα παραπάνω και πριν την τελική σας απόφαση, σας προτείνουμε αφού μελετήσετε το σχετικό  οδηγό (Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό έτος 2018-2019) να σκεφτείτε και να βρείτε (σε συνεργασία με τους γονείς σας), τους λόγους που σας οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάσετε, με τη βοήθειά τους, ένα προσωπικό εκπαιδευτικό δρόμο από τώρα, έστω κι αν αργότερα αλλάξετε την κατεύθυνσή του. Σχεδιάζοντας μία πορεία αναγκάζεστε εκ των πραγμάτων:

  • να σκεφτείτε τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του εαυτού σας,
  • να θέσετε στόχους, οι οποίοι θα αποτελέσουν το κίνητρο για να καταβάλλετε την αντίστοιχη προσπάθεια για την επίτευξή τους, να μην επιλέξετε μία εκπαιδευτική πορεία με σκοπό να αποφύγετε κάτι άλλο
  • να μην παρασυρθείτε από τις επιλογές των φίλων σας,
  • να είστε σε θέση να απαντήσετε στον εαυτό σας, για ποιο λόγο κάνατε τη συγκεκριμένη επιλογή και όχι κάποια άλλη..

Θα θέλαμε ακόμη να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν “καλοί” ή “κακοί” εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί δρόμοι. Αλλά ότι υπάρχουν “καλές” ή “κακές” προσωπικές επιλογές. Επιτυχημένη επιλογή είναι αυτή που μου ταιριάζει, αυτή που θα αντλήσει και θα αναπτύξει όλες τις δυνατότητές μου σαν άτομο, που θα με πάει μπροστά και θα μου προσφέρει έναν καλό βαθμό ικανοποίησης και χαράς..

Σχεδιάστε, τολμήστε με ρεαλισμό και αποδείξτε στον εαυτό σας ότι τον αγαπάτε, τον σέβεστε, τον προστατεύετε και ότι οι αποφάσεις σας έχουν κέντρο αυτόν και όχι κοινωνικές επιταγές. Η κοινωνία υπάρχει για να ζούμε και να δημιουργούμε εντός της και όχι για να υποδεικνύει προσωπικές επιλογές..

Αξίζει να σημειωθεί, για πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός από το Εσπερινό Γυμνάσιο υπάρχει η εναλλακτική επιλογή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας..

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ