τμήματα εκτός συστήματος

το άρθρο ενημερώθηκε: 02/06/2019

Η εισαγωγή στα παρακάτω  τμήματα   δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδια τα τμήματα :

 

 

Επίσης σύμφωνα του Ν.Δ. 4549 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018) και με το άρθρο 45 του νόμου 4589 (ΦΕΚ τ.Α΄13/29.01.2019)η εισαγωγή:

γίνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου σε καλλιτεχνικά αντικείμενα. Πιο αναλυτικά

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ