Τμήματα εκτός Πανελλαδικών ή με ειδικές εξετάσεις – μερική συμμετοχή

το άρθρο ενημερώθηκε: 05/04/2024

Διαδικασία εισαγωγής στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών:

 

Η εισαγωγή στα παρακάτω  τμήματα   δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδια τα τμήματα :


Διαδικασία εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών το 2024 και εφεξής:

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας : εδώ & σχετικό ενημερωτικό άρθρο: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ