Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/05/2024

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Καλών Τεχνών  

Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη)

 

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 995067,  2310 995069, Fax  2310 995067 E-mail : info@vis.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους  στις καλές τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική).

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα και οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο με αναγραφή της Κατεύθυνσης.

Οι Κατευθύνσεις είναι τρεις: 

 • Ζωγραφική
 • Γλυπτική
 • Χαρακτική και
  • Νέα Μέσα Εικαστικών Τεχνών

Προκειμένου να χαρακτηριστεί η Κατεύθυνση του πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει διανύσει σε αυτήν τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα των προπτυχιακών του/της σπουδών.

O χαρακτήρας των σπουδών που παρέχει το Τμήμα είναι κυρίως καλλιτεχνικές εργαστηριακές σπουδές που συμπληρώνονται με αντίστοιχες επιστημονικές, θεωρητικές και παιδαγωγικές, προκειμένου να διαμορφώσουν καλλιτέχνες, με σφαιρική παιδεία και εξειδικευμένες καλλιτεχνικές ικανότητες. Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα και οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου με αναγραφή της Κατεύθυνσης. Οι Κατευθύνσεις είναι τρεις: Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική. Λειτουργούν επτά θεσμοθετημένα καλλιτεχνικά εργαστήρια.
.
Στην Κατεύθυνση της Ζωγραφικής λειτουργούν πέντε (5) εργαστήρια, στην Κατεύθυνση της Γλυπτικής ένα (1) και στην Κατεύθυνση της Χαρακτικής ένα (1).
.
Οι φοιτητές υποχρεούνται με την εγγραφή τους στο Τμήμα, να επιλέξουν Κατεύθυνση και Εργαστήριο. Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα Κύρια Υποχρεωτικά Καλλιτεχνικά μαθήματα Κατεύθυνσης, στα Κύρια Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού, στα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα και να υποστηρίξουν την Διπλωματική τους Εργασία, ώστε να συμπληρώσουν 300 ECTS. Τα Καλλιτεχνικά μαθήματα είναι Εργαστηριακά.
.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ζωγραφική, Σχέδιο,  Στοιχεία Χαρακτικής,  Στοιχεία Γλυπτικής,  Αρχαία Τέχνη,  Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης ,  Θεωρία του Χώρου – Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης, Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου – Γραμμικό Σχέδιο, Φωτογραφία, Ξένη Γλώσσα, Σκηνογραφία,  Καλλιτεχνική Ανατομία, Μεσαιωνική Τέχνη, Μαρμαροτεχνία, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ειδική Διδακτική της Τέχνης, Γενικές Αρχές Χρήσης των Η/Υ στον Τομέα της Ψηφιακής Εικόνας,  κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση:

  1. κατεύθυνση Ζωγραφικής 
  2. κατεύθυνση Γλυπτικής
  3. κατεύθυνση Χαρακτικής

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Η εισαγωγή στο Τμήμα δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδιο το τμήμα κάθε Σεπτέμβριο. Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται μόνο με την επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων των εισακτέων.

Διαδικασία εξετάσεων:

Το μάθημα που εξετάζεται είναι η Ζωγραφική. Ο υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει δύο ως τέσσερα σχέδια με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και ένα ή δύο σχέδια με χρώμα υδατο διαλυτό (ακουαρέλα, ακρυλικά, παστέλ, τέμπερα) της δοθείσας σύνθεσης.

Ο χρόνος που δίδεται είναι οκτώ ώρες επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται χωριστή εξέταση σε θέματα ιστορίας της τέχνης, σε έκθεση ιδεών, ή σε κάποιο άλλο μάθημα. Ακόμα δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πρόσβασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που έχει διαμορφωθεί από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στην Τρίτη Λυκείου. Ο αριθμός των υποψηφίων για την εισαγωγή στις  Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας ξεπερνάει κατά πολύ τους χίλιους. (Πολλοί υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις για τρία έως πέντε χρόνια, έως ότου εισαχθούν στη Σχολή).

Στη Σχολή μπορεί να εισαχθεί κανείς και με κατατακτήριες εξετάσεις ως πτυχιούχος άλλου πανεπιστημιακού τμήματος. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι η Ζωγραφική και η Ιστορία της Τέχνης. Στα ίδια μαθήματα εξετάζονται και οι υποψήφιοι, που είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, απαιτείται όμως να προέρχονται από ΤΕΙ συναφούς με τα Εικαστικά αντικειμένου.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και την εισαγωγή στη Σχολή απαιτείται απολυτήριο Λυκείου. Δίνεται, όμως, και η δυνατότητα και σε υποψηφίους που έχουν μόνο απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ταλέντο, να πάρουν μέρος στις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα έργα τους και σχετική αίτηση τον Ιούνιο, πριν από τις εξετάσεις.

Περισσότερα στοιχεία για την Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων για  την εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  ακαδ. έτους 2021-2022: εδώ

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές : 

Ο απόφοιτος του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της  Σχολής Καλών Τεχνών  μπορεί  να εργαστεί :

 • ως καθηγητής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
 • και ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του καλλιτεχνικό εργαστήριο ή αίθουσα εκθέσεων και πώλησης έργων τέχνης ή
 • ως καλλιτεχνικός συνεργάτης σε αίθουσες τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες, περιοδικά, τηλεοπτικά κανάλια κλπ.

Οι αποδοχές του είναι ανάλογες με το ταλέντο και τα προσόντα του ως καλλιτέχνη, αλλά και την προσωπική του διάθεση για δημιουργία.

Η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής, η βελτίωση της αισθητικής άποψης για τη διακόσμηση των χώρων εργασίας, κατοικίας ή ψυχαγωγίας των ανθρώπων και η αυξανόμενη ζήτηση εικαστικών προϊόντων, δημιουργεί αρκετές εναλλακτικές δυνατότητες εργασίας για το ζωγράφο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Δεν απαιτείται ειδική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ζωγράφου είναι αντίστοιχα με αυτά του Γλύπτη ή του Χαράκτη.

Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ. Α/30.09.1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος: web site:http://www.eete.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  127  (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Όπως τονίστηκε πιο πάνω η εισαγωγή στο τμήμα αυτό δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδιο το τμήμα κάθε Σεπτέμβριο.

Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται μόνο με την επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων των εισακτέων.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ