ανά τομέα Επαγγελματικού Λυκείου

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/05/2019

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων σε Σχολές & Τμήματα ΑΕΙ, κ.α. ως εξής; 

πηγή : Υ.Α. Φ.153/ 79899/Α5 (ΦΕΚ 1904 τ.Β΄/28.05.2019)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ