ανά τομέα Επαγγελματικού Λυκείου

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/02/2024

.

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων σε Σχολές & Τμήματα ΑΕΙ, κ.α. ως εξής

.πηγή : ΦΕΚ 1106 τ.Β΄/31.03.2020 και ΦΕΚ 2371 τ.Β’/05.06.2021

Δείτε επίσης

.

Επιλέγω σπουδές από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.):.

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ