Θεολογικές – Εκκλησιαστικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 21/06/2024

Θεολογική – Εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται από τις παρακάτω σχολές :

Πανεπιστήμια :

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών :  Θεολογική Σχολή : 

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  : Θεολογική Σχολή :

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες:

Ανώτατη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Αθήνας

Πατριαρχική  Ανώτατη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Κρήτης

Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών:

Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στη Βελλά Ιωαννίνων (Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς).

Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στα Χανιά Κρήτης (Σ.Μ.Υ.Κ Κρήτης).

ΦΕΚ Ίδρυσης : ΦΕΚ 3608 τ.Β’/20.06.2024  – Κανονισμός Λειτουργίας  Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ):  ΦΕΚ 3492 τ.Β’/18.06.2024

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση :


Κατά το παρελθόν υπήρχαν επίσης και τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών. Τα οποία όμως  από Μηχανογραφικό του 2022 και εφεξής  δεν είναι πλέον  διαθέσιμα.

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Αθήνας

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Βέλλας Ιωαννίνων

Πατριαρχική  Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Κρήτης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ