Θεολογικές – Εκκλησιαστικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/09/2018

Θεολογική – Εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται από τις παρακάτω σχολές :

Πανεπιστήμια :

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών :  Θεολογική Σχολή : 

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  : Θεολογική Σχολή :

Ανώτατες  Εκκλησιαστικές  Ακαδημίες :

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Αθήνας

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Βέλλας Ιωαννίνων

Πατριαρχική  Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Κρήτης

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ