Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Αναζήτηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ανά Ίδρυμα:

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Σχολή Καλών Τεχνών):

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ)

Ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφόρησης από το  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: εδώ

Η ανωτέρω εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία στις 07.11.2017  δεν είναι όμως πλήρως ενημερωμένη για το σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που έχουν επανιδρυθεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, πίνακας με τα αναγνωρισμένα Κολέγια από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που παρέχουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: εδώ

 

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ