2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

το άρθρο ενημερώθηκε στις 15/06/2019

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

πηγή: Υ.Α. Φ.253/80503/Α5 (ΦΕΚ 1907 τ.Β’/28.05.2019)

.

Κωδ. Μηχ.

Πανεπιστήμια (Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση)

Ίδρυμα Παρατηρήσεις
0225

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0227

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
1633

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (*) 

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (*) 
1002

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) 

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0327

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0231

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0236

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0233

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0779

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0234

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
0232

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0370

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
0277

Βιολογίας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0282

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0279

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0281

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0280

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0336

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς
0325

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0284

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας
0356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
0283

Γεωλογίας & Περιβάλλοντος (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0285

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.

Γεωλογίας (Καβάλα)

ΔΙ,ΠΑ.Ε. (*) 
0287

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
1279

Γεωπονίας (Αμαλιάδα)

Παν. Πατρών (νέο)
1242

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
1657

Γεωπονίας (Ηράκλειο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0273

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ.)

Α.Π.Θ.
1634

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη – ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1511

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1552

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1422

Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0360

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0274

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας

Γεωργικής Βιοτεχνολογίας (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών (*) 
0674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0212

Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.
1061

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν/μιο (νέο)
1632

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0275

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)

Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι) 

Ιόνιο Παν/μιο (*) 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. (*) 
0154

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1277

Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) 

Παν. Πατρών (νέο)
0324

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) 

Γεωπονικό Παν/μιο
1428

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1278

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) 

Παν. Πατρών (νέο)
0684

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω

Παν. Δυτ. Αττικής
1452

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο) 

Παν. Κρήτης (*)
1635

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1512

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) 

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0200

Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
1429

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0372

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (*) 
0328

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
0288

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Δ.Π.Θ.
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Α.Π.Θ.
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Άγ. Νικόλαος)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (*) 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πύργος) 

Παν. Πατρών (*) 
0323

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο
1280

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

Παν. Πατρών (νέο)
0685

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0136

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0162

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου

Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (*) 
0675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1626

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
0246

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
1276

Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας  & Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) 

Παν. Πατρών (νέο)
0387

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0217

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0220

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
1660

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0219

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1564

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0223

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
1522

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα – Παν. Πελοποννήσου)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0221

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα – Παν. Πατρών)

Παν. Πατρών
0331

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0163

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.

Κινηματογράφου  (Φλώρινα) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (*) 
0243

Μαθηματικών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0245

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0249

Μαθηματικών  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1555

Μαθηματικών (Καστοριά) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
1432

Μαθηματικών (Λαμία) 

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0247

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0252

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου
0248

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παν. Κρήτης
0251

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών

Παν. Κρήτης
0388

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής (*) 
0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0272

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0340

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0215

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0241

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου
1541

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0242

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
1624

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0230

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
0224

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
1287

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών (νέο)
1623

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0476

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
0214

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης
1625

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)  

Πολυτεχνείο Κρήτης (νέο)
0344

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου
0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου
0391

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1620

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0363

Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0228

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν.Θεσσαλίας
0213

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0209

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0392

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0332

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
1659

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0211

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων (*) 
0210

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
1523

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1619

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0290

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0409

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας
1664

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (νέο)
0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο

Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο)  (*)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
0393

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0229

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
1007

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Δ.Π.Θ.
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης

Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (*) 
1517

Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) 

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν/μιο (νέο)
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου
0333

Πληροφορικής (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο
0339

Πληροφορικής (Πειραιάς) 

Παν. Πειραιώς
0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν/μιο
0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων (νέο)
0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν.Θεσσαλίας
0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου
0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν.Θεσσαλίας

Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο (*) 
0201

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0394

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0208

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας
0203

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0207

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

Δ.Π.Θ.
1524

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
0205

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα

Παν. Πατρών
1621

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)

Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης (Σπάρτη) 

Παν. Πελ/νήσου (*) 
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου
1547

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0318

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς
0329

Στατιστικής (Αθήνα)

Ο.Π.Α.
0676

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
0367

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν/μιο

Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν/μιο (*) 
0253

Φυσικής (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0261

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0255

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0259

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1628

Φυσικής (Καβάλα) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
1437

Φυσικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0257

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής
0263

Χημείας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α.
0270

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης
0265

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
0269

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
1629

Χημείας (Καβάλα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νέο)
0267

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πατρών
0235

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.
0237

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.
1563

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) 

Παν. Δυτ. Μακεδονίας (νέο)
0239

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών

Χημικών Μηχανικών (Χανιά) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (*) 
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας (νέο)
0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιά)

Παν. Πειραιώς
1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου (νέο)
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α. (νέο)
1391

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. αιγαίου (νέο)
 

Στρατιωτικές Σχολές

   
0801

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Στρατ. Σχολές
0806

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα

Στρατ. Σχολές
0827

Ικάρων (ΣΙ) – Ελεγκτές Αεράμυνας

Στρατ. Σχολές
0821

Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι

Στρατ. Σχολές
0826

Ικάρων (ΣΙ) – Μηχανικοί (ΣΜΑ)

Στρατ. Σχολές
0878

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Στρατ. Σχολές
0879

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση  Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Στρατ. Σχολές
0880

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση  Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Στρατ. Σχολές
0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Στρατ. Σχολές
0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

Στρατ. Σχολές
0863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

Στρατ. Σχολές
0811

Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ) – Μάχιμοι

Στρατ. Σχολές
0816

Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ) – Μηχανικοί

Στρατ. Σχολές
 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

   
0818

Σχολή Μηχανικών

Α.Ε.Ν.
0817

Σχολή Πλοιάρχων

Α.Ε.Ν.
 

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

   
0419

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Αθήνα)

ΑΕΑ Αθήνας
0420

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Θεσσαλονίκη)

ΑΕΑ Θεσ/νικης
 

Αστυνομικές Σχολές

   
0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αστ. Σχολές
0870

Αστυφυλάκων

Αστ. Σχολές
 

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

   
0877

Σχολή Ανθυποπυραγών

Σ.Π.Α.
0876

Σχολή Πυροσβεστών

Σ.Π.Α.
 

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

   
0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

   
0497

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών –  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ
0507

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών –   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ
0477

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ
0776

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ

.

(*)  Δεν είναι διαθέσιμα στο Μηχανογραφικό του 2019. Η έναρξη  λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων προσδιορίζεται για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Δείτε επίσης:

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ