{1429} : Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Τέρμα Ν. Τεμπονέρα Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα

Τηλ.: 24410 64780  Ε-mail: g-food@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα  Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής θα προσφέρει στους φοιτητές του το επιστημονικό υπόβαθρο για τη ορθολογική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων που αναφέρονται στον τομέα των τροφίμων.

Διάρκεια Σπουδών:  5 έτη  (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019)

Είναι ένα Τμήμα 5ετούς φοίτησης με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει αφενός το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης, ποιοτικού ελέγχου, σχεδιασμού και βελτίωσης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, αφετέρου το αντικείμενο της διατροφής του ανθρώπου, της ανάπτυξης βιολειτουργικών τροφίμων και της επίδρασης της διατροφής στην ανθρώπινη υγεία.

Το Τμήμα διαθέτει οργανωμένα εργαστήρια με σύγχρονες υποδομές, τα οποία προσφέρουν σημαντική τεχνική-εργαστηριακή εκπαίδευση στους φοιτητές και συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τόσο ελληνικά όσο και ευρωπαϊκά, καθώς και σε αυτοχρηματοδούμενα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων, παράγοντας σημαντικά αποτελέσματα βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Αρχές Μηχανικής Τροφίμων, Αρχές Συντήρησης Τροφίμων, Γαλακτοκομία, Βιοχημεία Τροφίμων, Εφαρμογές Η/Υ στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Νομοθεσία Τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Αριθμητική Ανάλυση, Θερμοδυναμική και Ψύξη, Μοντελοποίηση και Αριστοποίηση Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων,  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων, Συστήματα Μετρήσεων & Αυτόματου Ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων,  Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων, Βιομηχανικές Ζυμώσεις, Ενζυμολογία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Μοριακή Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων, Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων, Marketing Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Οινολογία, Τεχνολογία Γάλακτος, Διατροφική Αξιολόγηση,  Διατροφή και Μεταβολισμός, Επιδημιολογία της Διατροφής, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στη Βιομηχανία Τροφίμων, στην παραγωγή, τον ποιοτικό (χημικό-μικροβιολογικό) έλεγχο και την τήρηση συστημάτων και προτύπων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών, σε εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων-ποτών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων τροφίμων, σε εταιρίες εμπορίας τροφίμων και α’ υλών τροφίμων, καθώς και σε θέσεις Επιστημόνων Τροφίμων στο Δημόσιο Τομέα (ΕΦΕΤ, Νομαρχίες, ΕΛΟΓΑΚ, κλπ).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να απασχοληθούν ως Επιστήμονες και Τεχνολόγοι Τροφίμων στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Συντήρησης Τροφίμων, στους αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς και στα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Έργο και αρμοδιότητά τους είναι ο έλεγχος των πρώτων υλών, η επίβλεψη των γραμμών παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος, η ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων, η επιλογή και η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, των υλικών συσκευασίας κλπ.

Επίσης ασχολούνται με τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά, της θρεπτικής τους αξίας και της ενδεχόμενης νοθείας τους.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων, που αναφέρονται στην παραγωγή των πρώτων υλών, στη συντήρηση, στη μεταποίηση και στον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων.

Παράλληλα η εκπαίδευση θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να αναπτύξουν οι ίδιοι επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να ασχοληθούν με την ίδρυση οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών και προσθέτων ουσιών, κλπ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα και σε Οργανισμούς ως Γεωπόνοι και στα Επαγγελματικά  Λύκεια ως Εκπαιδευτικοί. Τέλος, εφ’ όσον πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα ή να διεκδικήσουν θέσεις σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισμούς, όπως τον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων (FΑΟ), σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων, σε ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1429

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.525

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.800

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.990

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.580

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ