{0328} : Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/11/2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή  Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Βιολογία Κυττάρου5
1.2Γενική και Ανόργανη Χημεία5
1.3Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου3
1.4Εισαγωγή στην Πληροφορική5
1.5Μαθηματικά Α4
1.6Στατιστική4
1.7Φυσική Α5
1.8Αγγλικά Ι-

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Αναλυτική Χημεία5
2.2Γενική Μικροβιολογία5
2.3Γεωργία4
2.4Δενδροκομία5
2.5Λαχανοκομία5
2.6Οργανική Χημεία5
2.7Φυσικοχημεία5
2.8Αγγλικά ΙΙ-

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Βιοχημεία5
3.2Αρχές Μηχανικής Τροφίμων5
3.3Γενετική5
3.4Ενόργανη Χημική Ανάλυση5
3.5Ζωοτεχνία4
3.6Εισαγωγή στη Διατροφική Αξιολόγηση3
3.7Αγγλικά ΙΙΙ-

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.8Γενική Αμπελουργία 5
3.9Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων5
4.2Βασικές Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων5
4.3Μοριακή Βιολογία5
4.4Βιοχημεία Τροφίμων5
4.5Διατροφή και Μεταβολισμός4
4.6Χημεία Τροφίμων5
4.7Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.8Ειδική Αμπελουργία 5
4.9Μετασυλλεκτικές Ασθένειες Οπωροκηπευτικών5
4.10Γεωργικός Πειραματισμός5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Σχεδιασμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων4
5.2Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων5
5.3Μικροβιολογία Τροφίμων5
5.4Γαλακτοκομία5
5.5Συντήρηση Τροφίμων5
5.6Οινολογία I5
5.7Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.8Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων5
5.9Γεωργική Φαρμακολογία5
5.10Επιδημιολογία της Διατροφής3
5.11Διατροφή Αγροτικών Ζώων4

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Υγιεινή Τροφίμων 5
6.2Τοξικολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων3
6.3Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων5
6.4Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ4
6.5Διατροφή και Δημόσια Υγεία3
6.6Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων4
6.7Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.8Οινολογία II5
6.9Εφαρμογές Η/Υ στην Επεξεργασία των Τροφίμων3
6.10Μελισσοκομία - Σηροτροφία5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Τεχνολογία Γάλακτος I5
7.2Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης5
7.3Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων5
7.4Μεθοδολογία της Διατροφής3
7.5Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή3
7.6Διατροφή στα Στάδια της Ζωής4

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.7Ενζυμολογία Τροφίμων και Βιομηχανικές Ζυμώσεις5
7.8Διατροφή και Άθληση4

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Τεχνολογία Γάλακτος II - Τυροκομία5
8.2Συσκευασία Τροφίμων5
8.3Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων και Νομοθεσία Τροφίμων5
8.4Κλινική Διατροφή4
8.5Μικροβιολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.6Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων5
8.7Διδακτική/Γεωργική Εκπαίδευση5
8.8Φυσικά Προϊόντα: Χημεία και Βιοδραστικότητα5
8.9Διατροφική Αγωγή2

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Ανάπτυξη Επιστημονικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων3
9.2Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων5
9.3Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.4Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων4
9.5Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων5
9.6Φυσικοχημεία Τροφίμων5
9.7Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών5
9.8Ειδικά Κεφάλαια Χημείας Τροφίμων5

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Πρακτική Άσκηση10
10.2Πτυχιακή Μελέτη30

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ