{0282} : Βιολογίας (Ηράκλειο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2022

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Βιολογίας (Ηράκλειο)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στη Ζωολογία6
1.2Εργαστηριακό μάθημα "Εισαγωγή στη Ζωολογία"3
1.3Φυσική4
1.4Γενική Χημεία6
1.5Οργανική Χημεία6
1.6Χρήσεις του Η/Υ και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων2
1.7Αγγλικά Ι2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Κυτταρική Βιολογία6
2.2Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών4
2.3Εργαστηριακό μάθημα "Δομή και Λειτουργική Οργάνωση Φυτικών Οργανισμών"3
2.4Βιοχημεία Ι6
2.5Γενικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων3
2.6Βιομαθηματικά6
2.7Αγγλικά ΙΙ2
2.8Εισαγωγή στη Βιολογία-

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Μικροβιολογία6
3.2Οικολογία6
3.3Μέθοδοι στην Οικολογία3
3.4Γενετική Ι6
3.5Μοριακή Βιολογία6
3.6Γενικές Μέθοδοι Γενετικής και Μικροβιολογίας3
3.7Αγγλικά ΙΙΙ3

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Μέθοδοι Λειτουργικής Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων3
4.2Βιοχημεία II6
4.3Γενετική II4
4.4Φυσικοχημεία6
4.5Βιοποικιλότητα και Εξελικτική Οικολογία Φυτών4
4.6Αγγλικά IV3
4.7Εργαστηριακό μάθημα "Βιοποικιλότητα - Φυτά"3
4.8Εργαστηριακό μάθημα "Βιοποικιλότητα - Ζώα"3
4.9Θαλάσσια Βιολογία4
4.10Εργαστήρια Θαλάσσιας Βιολογίας3

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργασιών3
5.2Eξέλιξη6
5.3Ενζυμική Βιοτεχνολογία6
5.4Ανοσοβιολογία6
5.5Βιοστατιστική6
5.6Βιογεωγραφία4

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Υπολογιστική Βιολογία5
6.2Αναπτυξιακή Βιολογία6
6.3Βιοτεχνολογία6
6.4Μέθοδοι Ανάλυσης Φυσιολογικών Διεργασιών3
6.5Φυσιολογία Ζώων4
6.6Φυσιολογία Φυτών4

Μαθήματα 4ου έτους (7ο και 8ο εξάμηνο)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7ο κ 8ο - 1Υδατοκαλλιέργειες4
7ο κ 8ο - 2Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης4
7ο κ 8ο - 3Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση4
7ο κ 8ο - 4Θαλάσσια Ρύπανση4
7ο κ 8ο - 5RNA4
7ο κ 8ο - 6Κυτταρική Αύξηση, Πολλαπλασιασμός και Καρκίνος4
7ο κ 8ο - 7Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας4
7ο κ 8ο - 8ΜΕ-Γενετική Ανθρώπου και Μοριακή Βάση Ασθενειών4
7ο κ 8ο - 9Φωτοσύνθεση4
7ο κ 8ο - 10Μάθημα με ανάθεση ύλης4
7ο κ 8ο - 11Τριμηνιαίο Εργαστηριακό μάθημα4
7ο κ 8ο - 12Εργαστηριακό μάθημα - Πράσινη Βιοτεχνολογία4
7ο κ 8ο - 13Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών4
7ο κ 8ο - 14Εισαγωγή στην Ιατρική και Οικονομική Εντομολογία4
7ο κ 8ο - 15Νευροβιολογία4
7ο κ 8ο - 16Κρυσταλλογραφική Aνάλυση Bιολογικών Mακρομορίων4
7ο κ 8ο - 17Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωμορφολογίας4
7ο κ 8ο - 18Βενθική Oικολογία4
7ο κ 8ο - 19Βιοχημεία της Επιγενετικής4
7ο κ 8ο - 20Μάθημα με ανάθεση ύλης4
7ο κ 8ο - 21Τριμηνιαίο Εργαστηριακό μάθημα4
7ο κ 8ο - 22Μοριακή Εξέλιξη4
7ο κ 8ο - 23Υπολογιστικές μέθοδοι στην Εξέλιξη4
7ο κ 8ο - 24Πρωτεϊνική Mηχανική4
7ο κ 8ο - 25Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων4
7ο κ 8ο - 26Θαλάσσια Βιοτεχνολογία4
7ο κ 8ο - 27Μοριακή Oγκογένεση4
7ο κ 8ο - 28Mοριακή Ιολογία Φυτών4
7ο κ 8ο - 29Εργαστηριακό μάθημα "Πανίδα της Ελλάδας"3
7ο κ 8ο - 30Eιδικά Θέματα Aνοσολογίας4
7ο κ 8ο - 31Φωτοβιολογία4
7ο κ 8ο - 32Βιολογία Ανάπτυξης της Δροσόφιλας4
7ο κ 8ο - 33Εξελικτική Οικολογία4
7ο κ 8ο - 34Εφαρμογές Σύγχρονων Τεχνικών Μικροσκοπίας4
7ο κ 8ο - 35Εισαγωγή στον Προγραμματισμό4
7ο κ 8ο - 36Σύγχρονες Τεχνικές μικρο/νανοτεχνολογίας στη Βιολογική Έρευνα και Μοριακή Διαγνωστική4

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ