{0674} : Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:  210 5385409, 210 5385403 E-mail: graphis@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων των γνωστικών αντικειμένων της Γραφιστικής και των επιστημών Γραφικών Τεχνών, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα και τον συγκερασμό διαφόρων προγραμμάτων σπουδών ομολόγων διεθνώς αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και εκ παραλλήλου των διεθνών οργανισμών του κλάδου και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο,
 • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
 • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματός τους, με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την σχετική Υ.Α. 6276/Ζ1 (ΦΕΚ 285 τ.Β΄/07.02.2019) ιδρύονται οι παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου  (από το Ε΄ εξάμηνο) ως εξής:

 1. Γραφιστικής
 2. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ελεύθερο Σχέδιο,  Χρώμα, Γραμμικό Σχέδιο, Γραμματογραφία, Γραφιστική, Ιστορία Τέχνης,  Γράμματα και Αριθμοί, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Γράμματα και Αριθμοί, Τυπογραφία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Γραφιστική με H/Y, Ιστορία Τέχνης και Γραφιστικής,  Σημειολογία, Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας, Χρώμα – Σκίτσο, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Εικονογράφηση,  Κινούμενο Σχέδιο, Εικονογράφηση Σεναρίου, Πολυμέσα,  Ειδικά Θέματα Γραφιστικής, Γραφιστική Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου, Ιστορία & Φιλοσοφία Σύγχρονης Τέχνης, Αρχές Τρισδιάστατου Κινούμενου Σχεδίου, Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο με Η/Υ, Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

 • Για την εισαγωγή στα τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας απαιτείτε επιπλέον εξέταση και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας με βάση τις εξειδικευμένες καλλιτεχνικές, θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα ως γραφίστες δημιουργοί, είτε σε συνεργασία με άλλους ειδικούς ή καλλιτέχνες ή τεχνικούς με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της γραφιστικής δημιουργίας.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της γραφιστικής δημιουργίας και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Εκδόσεις: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση).
 • Διαφήμισης:
  • Αφίσα εμπορική, πολιτική, πολιτιστική
  • Καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας
  • Διαφημιστικά προσπέκτους και έντυπα
  • Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστολόχαρτα, φάκελλα κ.λπ.
  • Σχεδιασμό γραμμάτων για οποιαδήποτε χρήση.
 • Επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής, μηχανογραφικά έντυπα επιχειρήσεων, λογιστικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών συγκοινωνιακών μέσων.
 • Συσκευασία: Μελέτη και γραφιστικό σχεδιασμό όλων των βιομηχανικών προϊόντων (κουτιά, ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος, κουβερτούρες και συσκευασία δίσκων).
 • Τηλεόραση και κινηματογράφο:
  • Σχεδίαση των τίτων των ταινιών
  • Κινούμενο σχέδιο στις διαφημιστικές ταινίες, για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο
  • Δημιουργία γραφιστικών έργων με τη χρήση Η/Υ (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
  • Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων ως και όλων των γραφιστικών έργων, που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων και των εκπομπών.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φοράς ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η  ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των πολυμέσων έχει επιφέρει τεράστιες μεταβολές στην επαγγελματική απασχόληση των Γραφιστών, με αποτέλεσμα πολλές από τις δεδομένες δραστηριότητες να εκλείπουν, ενώ εμφανίζονται συνεχώς νέες με πολλές απαιτήσεις, όπως π.χ.:

 • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
 • Web design
 • 3D animation
 • Computer video graphics.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.
Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:
 • Ένωση Γραφιστών Ελλάδας. web site : http://gda.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0674

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Ειδικό Μάθημα : 10 %

Ειδικό Μάθημα : 10 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 21.570

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.725

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 21.835

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.160

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ