{0685} : Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο: 210 5385504, 210 5385538 E-mail: oenology@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ούτως ώστε να απασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της οινολογίας, της αμπελουργίας και της τεχνολογίας ποτών καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού τους ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στη Γαλλία, μέχρι το 1955, με την παραγωγή του οίνου ασχολούνταν τεχνίτες οίνου, χημικοί, γεωπόνοι και φαρμακοποιοί. Τόσο όμως οι ανάγκες της παραγωγής, όσο και οι γνώσεις που παρήχθησαν, οδήγησαν τη γαλλική κυβέρνηση να καθορίσει με νόμο το νέο επάγγελμα του οινολόγου, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του, από την καλλιέργεια της αμπέλου μέχρι τη φιάλη και το μάρκετινγκ των οίνων. Για το λόγο αυτό νομοθετήθηκε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεσσάρων ετών, το DNO (Diplôme National d’ Œnologue). Έκτοτε, το επάγγελμα του οινολόγου διαδόθηκε σε όλες τις οινοπαραγωγές χώρες και το 1976, ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (Office InternationaI de Ia Vigne et du Vin-OIV – 56η Γενική Συνέλευση) στη Λιουμπλιάνα, υιοθέτησε ένα διεθνή ορισμό του τίτλου και των αρμοδιοτήτων του οινολόγου και ενέκρινε ένα διεθνές περίγραμμα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ορισμό της οινολογίας και τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών (Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου OIV 1976, Διεθνής Ένωση Οινολόγων UIOE), η οινολογία είναι η επιστήμη και η μελέτη όλων των όψεων του οίνου και των αμπελοοινικών προϊόντων, από τον τρύγο ως τη φιάλη.

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ιδρύθηκε το 2018 (Ν. 4521/2018, ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018, Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις) από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1985 ως το μοναδικό Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα που παρείχε ολοκληρωμένη προπτυχιακή εκπαίδευση στην οινολογία και στην τεχνολογία ποτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών είναι μέλος της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Ένωσης των Αμπελοοινικών Προϊόντων (Association Universitaire Internationale du Vin et des Produits de la Vigne – AUIV), η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – OIV – http://www.oiv.int/).

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική και Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Οίνων και Ποτών, Βιολογία Φυτών, Οργανική Χημεία, Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Φυσικοχημεία, Γενική  Μικροβιολογία, Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου, Βιοχημεία, Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος,  Μικροβιολογία Οίνων, Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις, Καλλιέργεια της αμπέλου, Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης, Διοίκηση Ποιότητας, Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης, Φυτοπροστασία της Αμπέλου, Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων, Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ, Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία, Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων, Τεχνολογία Βυνοποίησης – Ζυθοποίησης, Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτών, Νομοθεσία Οίνων & Ποτών, Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων και Ποτών, Τεχνικές πωλήσεων οίνων και ποτών,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των ποτών και του νερού.
 • Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων, ποτών και νερού.
 • Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας.
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και αλκοολούχων ποτών, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών, καθώς και
  εργαστηρίων ελέγχου οινικών αποβλήτων και υδάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς της οινολογίας, της τεχνολογίας ποτών και του νερού.
 • Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών.
 • Στα πλαίσια συλλογικής εργασίας με άλλους ειδικούς ή ατομικής δραστηριότητας εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών, στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και στην επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του  τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων:  web site:http://www.panepo.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0685

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,90

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  80 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 40 %

Μαθηματικά: 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.380

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.880

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.375

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 :  9.750

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ