{0685} : Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο: 210 5385504, 210 5385538 E-mail: oenology@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ούτως ώστε να απασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της οινολογίας, της αμπελουργίας και της τεχνολογίας ποτών καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού τους ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στη Γαλλία, μέχρι το 1955, με την παραγωγή του οίνου ασχολούνταν τεχνίτες οίνου, χημικοί, γεωπόνοι και φαρμακοποιοί. Τόσο όμως οι ανάγκες της παραγωγής, όσο και οι γνώσεις που παρήχθησαν, οδήγησαν τη γαλλική κυβέρνηση να καθορίσει με νόμο το νέο επάγγελμα του οινολόγου, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του, από την καλλιέργεια της αμπέλου μέχρι τη φιάλη και το μάρκετινγκ των οίνων. Για το λόγο αυτό νομοθετήθηκε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεσσάρων ετών, το DNO (Diplôme National d’ Œnologue). Έκτοτε, το επάγγελμα του οινολόγου διαδόθηκε σε όλες τις οινοπαραγωγές χώρες και το 1976, ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (Office InternationaI de Ia Vigne et du Vin-OIV – 56η Γενική Συνέλευση) στη Λιουμπλιάνα, υιοθέτησε ένα διεθνή ορισμό του τίτλου και των αρμοδιοτήτων του οινολόγου και ενέκρινε ένα διεθνές περίγραμμα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ορισμό της οινολογίας και τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών (Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου OIV 1976, Διεθνής Ένωση Οινολόγων UIOE), η οινολογία είναι η επιστήμη και η μελέτη όλων των όψεων του οίνου και των αμπελοοινικών προϊόντων, από τον τρύγο ως τη φιάλη.

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ιδρύθηκε το 2018 (Ν. 4521/2018, ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018, Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις) από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1985 ως το μοναδικό Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα που παρείχε ολοκληρωμένη προπτυχιακή εκπαίδευση στην οινολογία και στην τεχνολογία ποτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών είναι μέλος της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Ένωσης των Αμπελοοινικών Προϊόντων (Association Universitaire Internationale du Vin et des Produits de la Vigne – AUIV), η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – OIV – http://www.oiv.int/).

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική και Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Οίνων και Ποτών, Βιολογία Φυτών, Οργανική Χημεία, Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Φυσικοχημεία, Γενική  Μικροβιολογία, Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου, Βιοχημεία, Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος,  Μικροβιολογία Οίνων, Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις, Καλλιέργεια της αμπέλου, Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης, Διοίκηση Ποιότητας, Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης, Φυτοπροστασία της Αμπέλου, Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων, Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ, Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία, Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων, Τεχνολογία Βυνοποίησης – Ζυθοποίησης, Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτών, Νομοθεσία Οίνων & Ποτών, Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων και Ποτών, Τεχνικές πωλήσεων οίνων και ποτών,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των ποτών και του νερού.
 • Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων, ποτών και νερού.
 • Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας.
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και αλκοολούχων ποτών, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών, καθώς και
  εργαστηρίων ελέγχου οινικών αποβλήτων και υδάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς της οινολογίας, της τεχνολογίας ποτών και του νερού.
 • Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών.
 • Στα πλαίσια συλλογικής εργασίας με άλλους ειδικούς ή ατομικής δραστηριότητας εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών, στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και στην επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του  τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων:  web site:http://www.panepo.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0685

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,90

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  80 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 40 %

Μαθηματικά: 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.380

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.880

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.375

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 :  9.750

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0684} : Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:  210 5385506 E-mail: teiatechtrof@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία των Τροφίμων, δίνοντας έμφαση σε τομείς, όπως η μικροβιολογία τροφίμων, η χημεία και η ανάλυση τροφίμων, η επεξεργασία, συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, η διασφάλιση ποιότητας, η τεχνολογία φυτικών και ζωικών προϊόντων τροφίμων, κλπ.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Αντικείμενο του προγράμματος σπουδών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και να επιτρέψει στο φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης της ασφάλειας, πειραματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στη διάρκεια της σπουδής, ο φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει σύγχρονες βιομηχανικές τεχνικές, αναλυτικές και αισθητηριακές μεθόδους ελέγχου και πρακτικές προορατικής μοντελοποίησης, διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στα προϊόντα διατροφής. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και αναθέσεις εργασιών, εποπτευόμενη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων επιτυγχάνει τον σκοπό του υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες διεθνείς πρακτικές στο Πρόγραμμα Σπουδών του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προσαρμοσμένων τόσο στη διεθνή όσο και την ελληνική πραγματικότητα. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσοντας τη διεθνή τεχνογνωσία και βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε θεωρητικό και σε εργαστηριακό επίπεδο,
 • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
 • στην απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων.
 • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς σε κάθε ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στο χώρο των Τροφίμων με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Χημεία, Βιολογία, Βιοχημεία, Άνθρωπος και Τρόφιμα, Γενική Μικροβιολογία, Μηχανική Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Μάρκετινγκ Τροφίμων, Διατροφή και Θρεπτική Αξία Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος-Εξασφάλιση Ποιότητας, Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Προστασία Περιβάλλοντος και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων,  Τεχνολογία Ζυμουμένων Τροφίμων, Προσθετικές και Αρτυματικές ‘Υλες Τροφίμων, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Τεχνολογία Φρούτων Λαχανικών, Τεχνολογία Λιπών Λαδιών, Τεχνολογία Σιτηρών, Τεχνολογία Αλιευμάτων, Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία Κρέατος και Κρεατοπαρασκευασμάτων, Ποιοτικός Έλεγχος, Στατιστική Εκτίμηση Ποιοτικού Ελέγχου, Συσκευασία τροφίμων, Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανιών Τροφίμων, Καθορισμός Προδιαγραφών και Νομοθεσία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης τροφίμων όπως:

 • με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων καθώς και τις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίμων.
 • με την εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών.
 • με την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.
 • με την εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών Τροφίμων.
 • με την συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων.
 • με την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
 • με την άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων.
 • να μπορεί να εξελίσσεται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων.
 • να μπορεί να καλύπτει τη θέση υπευθύνου στελέχους στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
 • να απασχολείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, να μπορεί επίσης να απασχοληθεί και ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας του.
 • να απασχολείται στη διακίνηση και προώθηση (marketing) των μεταποιημένων τροφίμων στις αλυσίδες καταστημάτων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Επίσης, στον Δημόσιο τομέα υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις απασχόλησης πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων στα εξής Υπουργεία: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων σ’ όλα τα Νοσοκομεία της Ελλάδας), Υπουργείο Παιδείας (θέσεις καθηγητών Τεχνολόγων Τροφίμων στη Επαγγελματική Εκπαίδευση), Υπουργείο Εμπορίου (στη Διεύθυνση αγορανομικών ελέγχων), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) , στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος κλπ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (στο Γενικό Χημείο του Κράτους) όπως επίσης και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης κλπ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0684

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,10

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 40 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.490

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.230

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.800

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.540

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0683} : Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 25/01/2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:  210 5387485 E-mail: teiaphysio@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας μέσα από την εφαρμογή και τη συνεχή επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών, με κατάλληλη και επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι δομημένο με βάση τα προγράμματα σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών τμημάτων Φυσικοθεραπείας, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Τίτλων Σπουδών και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT), καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αποσκοπεί:

 • στην απόκτηση εκ μέρους των αποφοίτων γενικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων δηλ. γνώσεων, δυνατοτήτων και κοινωνικών/μεθοδολογικών ικανοτήτων σε συνθήκες εργασίας ή μελέτης
 • στη συνεχή επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των αποφοίτων για την ερευνητική και επαγγελματική τους εξέλιξη
 • στην απόκτηση επαρκών γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους παρέχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας στην παρακολούθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιοχημεία, Βιοφυσική, Βιομετρία – Βιοστατιστική, Κοινωνιολογία, Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγιεινής και Ψυχολογία, Ανατομική, Φυσιολογία, Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Στοιχεία Ακτινολογίας, Κινησιοθεραπεία, Κινησιολογία, Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, Μάλαξη, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις των αγγείων της καρδιάς, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις – κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, Υδροθεραπεία, Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Κλινική Άσκηση, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο απόφοιτος του τμήματος Φυσιοθεραπείας μπορεί να εργαστεί :

 • ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο φυσικοθεραπείας- κέντρο αποκατάστασης όπου θα δέχεται για θεραπεία πελάτες του ή και πελάτες προερχόμενους από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που ενδέχεται να είναι συμβεβλημένος.
 • Επίσης μπορεί να εργαστεί προσφέροντας κατ οίκον θεραπεία
 • ή και ως στέλεχος, υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης σε νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα υγείας που διαθέτουν ανάλογα τμήματα,
 • ιδρύματα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές κινητικές αναπηρίες,
 • σε ΚΑΠΗ, ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, ειδικά κέντρα αποκατάστασης,
 • αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης, γυμναστήρια, ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και χώρους διατήρησης της καλής φυσικής κατάστασης.  

Οι απόφοιτοι του τμήματος  Φυσιοθεραπείας  φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87).

Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται  στο  Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53 τ.Α’/08.03.1995).

Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

.Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: web site:http://www.psf.org.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. web site: http://www.poedhn.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0683

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  125 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.925

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.825

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.075

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.325

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0682} : Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα  Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:  210 5385615, 210 5385616  Fax:  210 5385699 E-mail: nurse@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες νοσηλευτές, ικανούς να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα και το εύρος των αναγκών της προαγωγής, προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας των πολιτών, στο σύγχρονο σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήμη αλλά και εξειδικευμένη τέχνη. Αποστολή της είναι να συνδράμει τον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένειας. Η άσκηση της Νοσηλευτικής βασίζεται στην έρευνα και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας στα άτομα, στις οικογένειες και στην κοινότητα καθώς και στην επίτευξη της βέλτιστης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελεί ένα σώμα έμπειρων επαγγελματιών, ειδικών στον τομέα τους και ενεργών ερευνητών, οι οποίοι μοιράζονται την ακλόνητη και ενοποιό αφοσίωση στην υπηρεσία του συνανθρώπου, μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση, την ανακάλυψη νέας γνώσης και τη βελτίωση της φροντίδας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η εκπαιδευτική φιλοσοφία του τμήματος του, τοποθετεί τον φοιτητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στην Επιστήμη της Νοσηλευτικής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
 • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς νοσηλευτές πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
 • Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκρότησης μιας ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας.

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες Νοσηλευτές, ικανούς να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα και το εύρος των αναγκών της προαγωγής, προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας των πολιτών, στο σύγχρονο σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του. Περιγραφή πτυχιούχου του τμήματος. Οι Νοσηλευτές πρέπει:

 1. Να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και αναλόγων διαθέσεων απαραιτήτων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.
 2. Να είναι επιδέξιοι επαγγελματίες, ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
 3. Να είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον συνεχή εμπλουτισμό τόσο των θεωρητικών γνώσεων όσο και των δεξιοτεχνιών, μέσω της κριτικής προσέγγισης της καθημερινής πράξης και της συνεχούς διεργασίας μάθησης.
 4. Να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Αντικείμενο εργασίας. Το αντικείμενο εργασίας των Νοσηλευτών-τριών είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του στη :

 • Διατήρηση της υγείας
 • Πρόληψη της νόσου
 • Αντιμετώπιση της νόσου (θεραπεία – νοσηλεία)
 • Αποκατάσταση

Ο νοσηλευτής είναι ένα μέλος της υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, εργαστηριακούς όλων των ειδικοτήτων, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς. Ο νοσηλευτής:

 • Εκτιμά τις ανάγκες του υγιούς ή ασθενούς ατόμου
 • Σχεδιάζει τη φροντίδα του σε σχέση και με τις ιατρικές οδηγίες
 • Εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις
 • Αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας, επανεκτιμά
 • Τροποποιεί το αρχικό σχέδιο και παρεμβαίνει για να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια, την  κοινότητα, στην:
   • Προαγωγή της υγείας
   • Πρόληψη της νόσου
   • Θεραπεία και
   • Αποκατάσταση
 • Έχει την ευθύνη των υγειονομικών σχηματισμών και ιδρυμάτων επί 24ώρου βάσεως (συντονίζει την όλη εργασία) και ασκεί, παράλληλα με τη νοσηλεία, Διοίκηση και Διδασκαλία.
 • Επιπλέον, ασχολείται με τη Νοσηλευτική Έρευνα για την προαγωγή της Επιστήμης και την βελτίωση της Νοσηλευτικής.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Παθολογία, Μικροβιολογία, Χειρουργική, Βιοστατιστική, Παιδιατρική και Ψυχιατρική, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νοσηλευτικής, Ιστορία της Νοσηλευτικής Πληροφορική Υγείας, Βασικές αρχές Νοσηλευτικής, Κοινοτική Νοσηλευτική, Διαιτητική – Διατροφή, Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση, Μεθοδολογία Έρευνας, Συμβουλευτική Νοσηλευτική, Μέθοδοι Διδασκαλίας, Ανακουφιστική Νοσηλευτική Φροντίδα, Αγωγή Υγείας, Επιδημιολογία, Δημόσια Υγιεινή, Νοσηλευτική, Παθολογική Νοσηλευτική, Παιδιατρική – Μαιευτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Επείγουσα Νοσηλευτική, Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Κοινωνιολογία της Υγείας, Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Οικονομία της Υγείας, Νοσηλευτική Δεοντολογία, Νοσηλευτική Διοίκηση, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που φέρουν τον Επαγγελματικό Τίτλο «Νοσηλευτής»/«Νοσηλεύτρια», αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής Νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι Νοσηλευτές γενικών φροντίδων.
Οι Νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής Νοσηλευτικών φροντίδων.

Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με απόφαση και ευθύνη των Νοσηλευτών: Αποφάσεις και ευθύνες εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιο-ψυχοκοινωνική οντότητα, στους  τομείς υγιεινής, του ιδίου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης και υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών.

 1. Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα.
 2. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου.
 3. Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.
 4. Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας
 5. Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
 6. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για προαγωγή αναπνευστικής λειτουργίας
 7. Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.
 8. Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο Νοσηλευτικής φροντίδας
 9. Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα.
 10. Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαμο και υποστήριξη οικογένειας.
 11. Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους.
 12. Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών.
 13. Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του, σε θέματα που αφορούν: Την λειτουργία του Νοσοκομείου, τη Νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας, την εφαρμοσμένη θεραπευτική.
 14. Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα.
 15. Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου, με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.
 16. Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο και ανίατο νόσημα.
 17. Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, ιατρού, προσωπικού του Νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών Ιδρυμάτων.
 18. Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της Υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.
 19. Συνεργασία στον συντονισμό των ενεργειών για την πρόσληψη θεραπείας και αποκατάστασης.

Πράξεις σε απουσία ιατρού:

 1. Εφαρμογή Πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.
 2. Εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών.

Πράξεις μετά από γνωμάτευση ιατρού και εκτέλεση από τον Νοσηλευτή

Ο Νοσηλευτής έχει την ικανότητα, λόγω Σπουδών και Πρακτικής εμπειρίας, να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατά εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος:

α). Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Νοσηλευτή
β). Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς
γ). Χορήγηση οξυγόνου με όλους του τρόπους
δ). Πλήρης παρεντερική θρέψη
ε). Θεραπευτικά λουτρά
στ). Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.

Οι Νοσηλευτές έχουν το δικαίωμα να:

 1. Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων.
 2. Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας.
 3. Καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας, της σχετικής με τον τομέα της Ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα Νομοθεσία.
 4. Καθορίζουν τα κριτήρια της Νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της Νοσηλευτικής άσκησης.
 5. Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της Ειδικότητάς τους, με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας Νομοθεσίας.
 6. Καλύπτουν τομείς Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών Νοσηλευτών, αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα.
 7. Απασχολούνται στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 8. Επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και τις διεξάγουν με σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Μεθοδολογίας.
 9. Ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Νοσηλευτής αποτελεί τον κύριο και πρωταρχικό υπεύθυνο επιστήμονα στη λειτουργία και οργάνωση της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας . Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου που έχει ήδη νοσήσει, αλλά επεκτείνεται κυρίως στις παρεμβάσεις εκείνες που έχουν σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της Υγείας.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος φέρουν τον τίτλο «Νοσηλευτής / τρια» (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν.1579/85) και διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.
Συγκεκριμένα: ο Νοσηλευτής, σε συνεργασία με τον ιατρό, στα πλαίσια της νοσηλευτικής διεργασίας:

 • εκτιμά τις ανάγκες του υγιούς ή ασθενούς ατόμου,
 • σχεδιάζει τη φροντίδα του
 • εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις,
 • αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας και
 • επανεκτιμά και τροποποιεί το αρχικό σχέδιο, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα όσον αφορά στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη της νόσου, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση.

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο νοσηλευτής ασκεί διοίκηση, διδασκαλία, αλλά και νοσηλευτική έρευνα για την προαγωγή της επιστήμης του. Ο Νοσηλευτής που εργάζεται στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, αποτελεί ισότιμο μέλος της διεπιστημονικής υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Εκτός των νοσοκομείων, άλλοι τομείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπορεί να είναι: τα Κέντρα Υγείας, Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται επίσης, σύντομα να είναι σε θέση να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην κοινότητα. Άλλες δυνατότητες του μελλοντικού πτυχιούχου είναι οι εξής:

 • Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς (η κατανομή των διδακτικών μονάδων ECTS, σε όλα τα εξάμηνα φοίτησης, εξυπηρετεί την αξιολόγηση των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο)
 • Εκπόνηση νοσηλευτικής ειδικότητας στο χώρο των νοσοκομείων για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού νοσηλευτή στη χειρουργική, παθολογία, παιδιατρική και στην ψυχιατρική. 
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
 • Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε τμήματα των ΑΕΙ 
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που πραγματοποιούνται στο χώρο της υγείας από διάφορους φορείς.

Οι απόφοιτοί του τμήματος Νοσηλευτικής μπορούν να εργαστούν :

 • σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας κ.λπ.,
 • στο σχεδιασμό της πολιτικής για την υγεία,
 • στην δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση (διδασκαλία και έρευνα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • ως στέλεχος νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες,
 • ως στέλεχος σε δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, στην Αγωγή Υγείας σε σχολεία και σε κέντρα υγείας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα :

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.  web site: http://www.enne.gr/
 • Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος. web site: http://www.esne.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. web site: http://www.poedhn.gr

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0682

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,10

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  221 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.125

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.850

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.720

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.540

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0681} : Μαιευτικής (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02/01/2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:  210 5387481 E-mail: teiamidwi@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, η οποία θα διαμορφώνει επιστημονικά ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες γνώσεις, στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, στον τομέα της μαιευτικής, της γυναικολογίας και της νεογνολογίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος παρέχει στους φοιτητές του:

 • προσήκουσες γνώσεις των επιστημών, επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες των μαιών,
 • προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας,
 • λεπτομερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, της ανατομίας και της φυσιολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του,
 • κλινικές δεξιότητες σε αναγνωρισμένα ιδρύματα υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού στη μαίευση και
 • προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση συναφών ειδικοτήτων στις επιστήμες υγείας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Διαιτητική, Φαρμακολογία, Παιδιατρική, Βιοχημεία, Χειρουργική, Μικροβιολογία, Κοινωνική Υγιεινή, Γενική Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία, Μαιευτική Φροντίδα, η Γυναικολογική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Νεογνού, Ψυχοσωματική Ετοιμότητα Γονέων, Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα, Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Υγεία, Συμβουλευτική – Διδακτική στη Μαιευτική Φροντίδα, Δεοντολογία και Νομοθεσία Επαγγέλματος, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι  του Τμήματος Μαιευτικής μπορούν να εργαστούν :

 • είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι,
 • με την εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της γυναικολογικώς άρρωστης, καθώς επίσης με την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και υγιεινολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • επίσης, απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 • μπορούν, εξάλλου, να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, της σχετικής με τον τομέα ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τέλος, μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί διετία ασκήσει τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, σε νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων  Μαιευτικής   έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.351/1989  (ΦΕΚ 159  τ.Α’/14.06.1989).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Σύλλογος Επιστημών Μαιών Μαιευτών  Αθήνας. web site : http://www.semma.gr/index.php
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων.  web site: http://www.poedhn.gr

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0681

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,10

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  118 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.675

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.850

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.500

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.400

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0680} : Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02/01/2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:  210 5387456 E-mail: teiaergothe@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Εργοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την διάχυση των γνώσεων της επιστήμης της Εργοθεραπείας μέσα από την διδασκαλία και την έρευνα, και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι το μοναδικό Τμήμα στη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση που δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εκπαιδευτούν άριστα στην επιστήμη και την πρακτική της Εργοθεραπείας και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες επάρκειες ώστε να δραστηριοποιηθούν στον κλινικό, στον ερευνητικό ή/ και στον ακαδημαϊκό τομέα.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης των δραστηριοτήτων/έργων του ατόμου, στους τομείς της αυτοφροντίδας, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισμού των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργοθεραπευτών (WFOT).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βασικές αρχές Εργοθεραπείας, Η Δραστηριότητα στην Εργοθεραπεία, Βασικά στοιχεία Φυσιολογίας και Νευροφυσιολογίας, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Ανατομία, Παθολογία, Ανάπτυξη και Εργοθεραπεία, Εργοθεραπεία και Οργανικά Νοσήματα, Εργοθεραπευτική ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, Μοντέλα και πλαίσια αναφοράς στην Εργοθεραπεία, Δημιουργικότητα και Εργοθεραπεία, Τέχνη και Εργοθεραπεία, Στατιστική, Ψυχοπαθολογία παιδιών και ενηλίκων, Μεθοδολογία Έρευνας στην Εργοθεραπεία, Νευρολογία, Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία, Εργοθεραπεία σε ενήλικες με νευρομυϊκές διαταραχές, Δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ατόμων με δυσλειτουργία-Εργοθεραπεία, Εργοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκές διαταραχές, Νάρθηκες και βοηθητικά μηχανήματα, Κλινική Άσκηση, Εργοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές, Ορθοπεδική, Εργοθεραπεία σε ηλικιωμένους,  Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές στην Εργοθεραπεία, Δεοντολογία στην Εργοθεραπεία, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας, Αξιολογητικά Μέσα στην ΕΘ, Η Κλινική Συλλογιστική στην ΕΘ, Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία, Δομές και Συστήματα Υγείας, Κοινωνιολογία, Η Εργοθεραπεία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες ως Εργοθεραπευτές ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος είτε

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • είτε ως υπεύθυνοι, στελέχη
 • ή μέλη επιστημονικών ομάδων σε νοσοκομεία, οργανισμούς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης.

Ο πτυχιούχος Εργοθεραπευτής κατανοώντας την σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με

 • άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές,
 • καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας, φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες…).

Ειδικότερα θα έχει τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του Έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία…) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.
 • Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με τον πελάτη/ ασθενή και την οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 • Επιλέξει, αναλύσει, διαβαθμίσει και προσαρμόσει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.
 • Σχεδιάζει, κατασκευάζει, εφαρμόζει και παρέχει ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή του πελάτη στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.
 • Εκτιμά και να τροποποιεί το περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό…) ώστε να διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή του πελάτη στο περιβάλλον της επιλογής του.
 • Επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του.
 • Αναπτύσσει αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία με άτομα και ομάδες.
  Αποτελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής ομάδας.
  Οργανώνει, διαχειρίζεται και διοικεί ένα τμήμα ή μια υπηρεσία εργοθεραπείας.
 • Υιοθετεί τις βασικές αρχές της δεοντολογίας. Σέβεται τις αξίες και τη διαφορετικότητα ατόμων από άλλες εθνικές ομάδες και πολιτισμούς.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων  Εργοθεραπείας  ορίζονται από το  Π.Δ. 83/1989  (ΦΕΚ 37 τ.Α’/07.02.1989).

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικά Βίντεο :  Βίντεο Α, Βίντεο Β, Βίντεο Γ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις: 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0680

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  125 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.020

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.680

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.260

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.220

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0679} : Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 25/01/2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:  210 5385607 E-mail: dimk@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Η Δημόσια & Κοινοτική Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Αφορά στο σύνολο των επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας που αποσκοπούν στην προστασία και πρόληψη από χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Παγκοσμίως, η δημόσια & κοινοτική υγεία συνιστά ένα ταχέως εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο με διακριτό γνωσιολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και με άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας που στοχεύουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων (κοινοτήτων).

Οι σπουδές στο νέο αυτό τμήμα καλύπτουν:

 • τις εφαρμογές της Υγιεινής και ως επιστήμης και ως τεχνολογίας σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.
 • καθώς και της εκπαίδευσης στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με την σχετική Υ.Α. 6276/Ζ1 (ΦΕΚ 285 τ.Β΄/07.02.2019) ιδρύονται οι παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου  (από το Δ΄ εξάμηνο) ως εξής:

 • Δημόσιας Υγείας
 • Κοινοτικής Υγείας.

Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι διακριτή με σαφή στόχευση και προσανατολισμό. Τα προγράμματα σπουδών των κατευθύνσεων έχουν διαμορφωθεί, μεταξύ άλλων, βάσει των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του, αλλά κυρίως σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη δημόσια & κοινοτική υγεία και τη μελέτη προγραμμάτων σπουδών με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο στην Ευρώπη και διεθνώς.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Κοινωνιολογία της Υγείας, Ψυχολογία, Διαχείριση του στρες, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας – Οικονομία της Υγείας, Συστήματα Υγείας, Ανατομία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Πληροφορική, Παθολογία, Χειρουργική, Φαρμακολογία, Πληροφορική Υγείας, Ορθοπεδική, Ατομο-Περιβάλλον & Υγεία, Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής, Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική Διεργασία, Παιδιατρική, Γυναικολογία-Μαιευτική, Διατροφή & Υγεία, Νοσηλευτική Ειδικοτήτων, Γενική Επιδημιολογία, Ογκολογία, Βιοστατιστική,  Μεθοδολογία Έρευνας, Ειδική Επιδημιολογία, Κοινωνικά προβλήματα – Κοινωνική παρέμβαση, Αποκατάσταση χρονίως πασχόντων, Δίκαιο Υπηρεσιών Υγείας  – Διασφάλιση Ποιότητας,  Προστασία Μητρότητας & Παιδιού, Γηριατρική – Προστασία τρίτης ηλικίας, Νευρολογία-Ψυχιατρική – Προστασία Ψυχικής Υγείας, Κοινοτική Υγεία, Δημόσια & Κοινωνική Υγιεινή, Αγωγή & Προαγωγή Υγείας, Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας, Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, Προγράμματα Αγωγής & Προαγωγής Υγείας – Εφαρμογές, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης  Δημόσιας Υγείας μέσω της εκπαίδευσής τους αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και τις δεξιότητες και εμπειρίες, οι οποίες απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος τους και δραστηριοποιούνται ιδίως στους τομείς:

Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων για την υγιεινολογική κατάσταση και την υγειονομική καταλληλότητα των πάσης φύσεως επιχειρήσεων παραγωγής –επεξεργασίας – βιομηχανοποίησης – διακίνησης – συντήρησης – πώλησης – και κατανάλωσης τροφίμων, ποτών, εδεσμάτων και πόσιμου νερού, και επιβολή μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων. Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων στις Νοσοκομειακές Μονάδες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις Λουτρών, Σχολείων, Στρατώνων, Φυλακών, Σφαγείων – Σταυλισμών ζώων και επιβολή αντίστοιχων μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων, για την καταλληλότητα αυτών.

Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από Υγειονομικής πλευράς των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, ως επίσης και κάθε τεχνικού έργου, το οποίο παρουσιάζει υγειονομικό ενδιαφέρον, κατά τις φάσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας. Άσκηση Περιβαλλοντικού Ελέγχου Ποιότητας στα μέσα του Περιβάλλοντος (έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά, αέρας) καθώς και έλεγχος των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών, θορύβων και ακτινοβολίας από πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από υγειονομικής πλευράς, των συστημάτων συλλογής, αποκομιδής και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, καθώς και των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων. Οργάνωση και εκτέλεση των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων καθώς και υγειονομικών μελετών χώρων και εγκαταστάσεων.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης. Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά το ρόλο τους ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της φροντίδας υγείας.

Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Οι κύριοι φορείς απασχόλησης τους αφορούν: Κέντρα υγείας, Κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιού, Κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, Κέντρα αιμοδοσίας, Ιατρικοκοινωνικές υπηρεσίες νοσοκομείων, Εξωτερικά ιατρεία, Διαβητολογικά κέντρα, Αντιφυματικός αγώνας, Αντικαρκινικός αγώνας, Αντιαφροδισιακός αγώνας, Αντιαλκοολικός αγώνας, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Σχολική Υγιεινή, Προστασία νεότητας, Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού, Επιδημιολογικές έρευνες διερεύνησης, Κ.Ά.Π.Η., Υγιεινή εργασίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας των ανωτέρω κατευθύνσεων που προσφέρονται στο τμήμα έχουν ως εξής:

της Δημόσιας Υγείας ορίζονται από το  Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37. τ.Α’/07.02.1989).

της  Κοινοτικής Υγείας  έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/14.06.1989).

Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας.  web site: http://www.edye.gr/
 • Πανελλήνιος  Σύλλογος  Επισκεπτών Υγείας.  web site: http://www.psey.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0679

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,90

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 35 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.125

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.045

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.960

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.480 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0678} : Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02/01/2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:    210 5385690, 210 5385100   Fax: 210 5385100  E-mail:  biomed.sciences@uniwa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Τμήμα θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Εφαρμογών τους. Σύμφωνα με την σχετική Υ.Α. 6276/Ζ1 (ΦΕΚ 285 τ.Β΄/07.02.2019) ιδρύονται οι παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου  (από το Δ΄ εξάμηνο) ως εξής:

 1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας
 2. Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
 3. Ιατρικών Εργαστηρίων
 4. Οδοντικής Τεχνολογίας
 5. Οπτικής και Οπτομετρίας

Με τη θεσμοθέτηση των ανωτέρω κατευθύνσεων προχωρημένων εξαμήνου διασφαλίζεται η διατήρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των κατευθύνσεων και ενδυναμώνεται η αναγνώριση των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων στο διεθνή χώρο. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποτελούμενο από:

 • τρία κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
 • πέντε εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες.

προσφέρει στους φοιτητές του:

 • υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
 • γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω κατευθύνσεων
 • τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης
 • τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού και με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αποτελούμενο από τις παραπάνω πέντε Κατευθύνσεις συγκροτεί μια ισχυρότερη επιστημονική υποδομή, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και να διακριθεί στο διεθνή επιστημονικό χώρο ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Η συνένωση των ερευνητικών χώρων και των υπαρχόντων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, η απόκτηση νέου προσωπικού και η αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικό-τεχνικού εξοπλισμού, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, θα δώσει νέες προοπτικές στην συνολική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι φοιτητές κατά την εισαγωγής στο Τμήμα, παρακολουθούν τρία (3) εξάμηνα με κοινά μαθήματα κορμού Βιοϊατρικών Επιστημών. Εν συνεχεία οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση – Τομέας «Αισθητικής και Κοσμητολογίας» με την παρακολούθηση των μαθημάτων οι φοιτητές θα λαμβάνουν Πτυχίο «Βιοϊατρικών Επιστημών με Κατεύθυνση: Αισθητικής και Κοσμητολογίας» με σπουδές διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων.
 • Κατεύθυνση – Τομέας «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας» με την παρακολούθηση των μαθημάτων οι φοιτητές θα λαμβάνουν Πτυχίο «Βιοϊατρικών Επιστημών με Κατεύθυνση: Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας» με σπουδές διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων.
 • Κατεύθυνση – Τομέας «Ιατρικών Εργαστηρίων» με την παρακολούθηση των μαθημάτων οι φοιτητές θα λαμβάνουν Πτυχίο «Βιοϊατρικών Επιστημών με Κατεύθυνση: Ιατρικών Εργαστηρίων» με σπουδές διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων.
 • Κατεύθυνση – Τομέας «Οδοντικής Τεχνολογίας» με την παρακολούθηση των μαθημάτων οι φοιτητές θα λαμβάνουν Πτυχίο «Βιοϊατρικών Επιστημών με Κατεύθυνση: Οδοντικής Τεχνολογίας» με σπουδές διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων.
 • Κατεύθυνση – Τομέας «Οπτικής και Οπτομετρίας» με την παρακολούθηση των μαθημάτων οι φοιτητές θα λαμβάνουν Πτυχίο «Βιοϊατρικών Επιστημών με Κατεύθυνση: Οπτικής και Οπτομετρίας» με σπουδές διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων.

Στο τέλος της φοίτησης ο απόφοιτος έχει:

 • υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
 • γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω κατευθύνσεων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Για την κατεύθυνση Ακτινογραφίας & Ακτινοθεραπείας:

Ανατομική,  Φυσιολογία, Φυσική, Χημεία, Βιοστατιστική, Ξένη Γλώσσα, Χρήση Η/Υ, Α΄ Βοήθειες, Ατομική & Πυρηνική Φυσική, Τεχνολ. Απεικονιστ. Συστημ., Ακτινολογική Νοσηλευτική, Ακτινοπροστασία, Ιατρική πληροφορ & τηλειατρ., Ακτινοφυσική, Υγιεινή, Mαστογραφία,  Παιδιατρική Ακτινολογία, Ψυχολογία, Αγγλική Ορολογία, Ιστορία Ιατρικής, Αξονική Τομογραφία, Μαγνητικός Συντονισμός, Ιατρική Φυσική, Ακτινοθ/κή Ογκολογία, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ραδιενεργά Ισότοπα, Μοριακή Βιολογία, Ακτινική Βιολογία, Αγγειογραφία – Στεφανιογραφία, Αρχές Οικονομικής της Υγείας, Ακτινολογική Παθολογία, Ασφάλεια Εργασίας, Συνδ. Ογκολογικών θεραπειών,  Θεραπεία με Ραδιενεργά Ισότ., Υπέρηχοι, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Βιοηθική, κ.α.

Για την κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας:

Φυσιολογία, Ανατομία, Ανόργανη – οργανική χημεία, Κυτταρική – αναπτυξιακή βιολογία, Βιοχημεία, Νοσολογία, Πρώτες βοήθειες, Μάρκετινγκ, Κινησιολογία, Δημόσια υγιεινή, Δεοντολογία επαγγέλματος, Δερματολογία, Ενδοκρινολογία, Αισθητική προσώπου, Μορφολογία και ιδιομορφίες προσώπου, Το χρώμα στο μακιγιάζ, Αισθητική σώματος, Μακιγιάζ φωτογραφίας κινηματογράφου, Μέθοδοι αποτρίχωσης, Εφαρμογές Laser στην αισθητική, Θεατρικό μακιγιάζ, Αισθητική γυμναστική, Ηλεκτροθεραπεία, Τεχνική προσθετικών υλικών, Κοσμητολογία, Διαιτολογία – διατροφή, κ.α.  

Για την κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας:

Οπτική,  Οργανική Χημεία,  Γενική Ανατομία, Μαθηματικά & Στατιστική, Ιστοπαθολογία, Τεχνολογία Οπτικών Υλικών, Οπτική & Ιστορία Γυαλιού,  Φυσιολογία, Ειδική Ανατομία, Οπτικά Όργανα, Φυσιολογία Οφθαλμού, Τεχνολ. Οφθαλμ. Φακών,  Ανατομία Οφθαλμού , Σχεδίαση Οφθαλμικών Φακών,  Ξένη Ορολογία Ειδικότητος,  Νευροφυσιολογία Οφθαλμού, Κοστολόγηση  & Τιμολόγηση, Στοιχεία Εργατικού & Εμπ. Δικαίου, Παθολογία οφθαλμού, Οπτική της Όρασης, Κατεργασία Οφθ. Φακών, Οφθαλμ. & Κλινική Διάθλαση, Εφαρμ. Πληροφ/κής στην Οπτική,  Μικροβιολογία Οφθαλμού, Σχέδιο & Αισθητική προσώπου, Εργ. Ασφάλεια & Υγιεινή, Βοηθήματα ‘Ορασης, Τεχνικές Πωλήσεων – Μάρκετινγκ,  Δεοντολογία Οπτικού – Οπτομέτρη, Διόφθαλμη ‘Οραση, Οπτομετρία,  Φαρμακολογία Οφθαλμού, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχείρησης, Ψυχολογία της Όρασης, Φωτισμός & Εργονομία Περιβ/ντος, LASER & Οπτικές εφαρμογές, Βασ. Αρχές Ορθοπτικής,  κ.α.  

Για την κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας:

Bασικές Αρχές Οδοντοτεχνικής, Οδοντική Μορφολογία, Οδοντοτεχνικά Βιοϋλικά, Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος – Συγκλεισιολογία, Αισθητική προσθετικών αποκαταστάσεων, Μικροβιολογία Στοματικής κοιλότητας, Υγιεινή στόματος και εργαστηρίου, Πρώτες βοήθειες, Μεθοδολογία – Έρευνα, Κινητή Προσθετική, Ακίνητη Προσθετική, Ορθοδοντική, Αποκατάσταση δυσλειτουργιών σύγκλεισης, Οδοντιατρική Κεραμική, Γναθοπροσωπική Προσθετική, Προσθετική επί εμφυτευμάτων, Συνδυασμένη Προσθετική-Σύνδεσμοι Ακριβείας, κ.α

Για την κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων:

Νοσολογία, Παθοφυσιολογία, Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης, Μοριακή Βιολογία, Βιοασφάλεια, Ειδική Βιοχημεία, Γενετική, Γενικές αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων, Γενική Ιστολογία, Λήψεις Βιολογικών Δειγμάτων Φλεβοπαρακέντηση, Αιματολογία Ι, Βακτηριολογία, Ειδική Ιστολογία-Κυτταρολογία, Κλινική Χημεία Ι, Αιματολογία ΙΙ, Κλινική Χημεία ΙΙ, Ανοσολογία, Διαπίστευση-Πιστοποίηση, Ιολογία, Αιμοδοσία, Κλινική Μικροβιολογία, Μέθοδοι Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μυκητολογία, Παθολογική Ανατομική, Παρασιτολογία. Στο Η΄Εξάμηνο υπάρχει ελεύθερη επιλογή μεταξύ μαθημάτων Ειδικής Υποδομής, Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Ακτινογραφίας & Ακτινοθεραπείας καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής.

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Ακτινογραφίας & Ακτινοθεραπείας μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν ν’ απασχοληθούν: σε ραδιολογικά-ακτινολογικά εργαστήρια νοσοκομείων- δημόσιων και ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων και οργανισμών, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε εργαστήρια ραδιολόγων-ακτινολόγων γιατρών, που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Αισθητικής και Κοσμητολογίας έχουν την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής, καθώς και απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε θέσεις εργασίας ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε μεγάλα κέντρα αισθητικής, σε νοσοκομειακές μονάδες (στους εξής τομείς:

Δερματολογικό, Νευρολογικό ή Ενδοκρινολογικό), σε δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε θέσεις εργασίας της ειδικότητάς τους, στην τηλεόραση, σε κινηματογραφικές επιχειρήσεις, σε θέατρα για απλό -εξειδικευμένο μακιγιάζ, σε επιχειρήσεις παρασκευής και πώλησης καλλυντικών, να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και στον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων, για την ποιοτική τους απόδοση από αισθητικής πλευράς, σε επιχειρήσεις πώλησης καλλυντικών προϊόντων, Τηλεοπτικούς Σταθμούς, Στούντιο, Θέατρα (για απλό ή θεατρικό μακιγιάζ). Εταιρείες καλλυντικών στην παραγωγή και προώθηση καινούργιων προϊόντων, όπως επίσης και στον ποιοτικό έλεγχο, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Οπτικής και Οπτομετρίας με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Οπτικοί και Εφαρμοστές Φακών Επαφής, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του Γνωστικού Αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο Οπτικός και Εφαρμοστής Φακών Επαφής:

Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και πρακτικές στην εφαρμογή και τοποθέτηση διορθωτικών ή προστατευτικών φακών, εφαρμογή και οπτομετρική επιβεβαίωση συνταγής φακών επαφής όπως και στη διακίνηση και εμπορία γυαλιών ηλίου και άλλων βοηθημάτων όρασης. Εφαρμόζει σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές στην ίδρυση και λειτουργία οπτικού καταστήματος, εργαστηρίου εκτέλεσης συνταγών και χώρου εφαρμογής φακών επαφής. Επιλαμβάνεται των κοινωνικών και νομικών υποχρεώσεων των οπτικών επιχειρήσεων έναντι των πελατών, οφθαλμιάτρων και υγειονομικών τοπικών ή εθνικών φορέων.

Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε κάθε τομέα της Οπτικής και της εφαρμογής φακών επαφής και βοηθημάτων όρασης. Έχει την γνώση για εκπόνηση σχετικών μελετών και τον σχεδιασμό προϊόντων της οπτικής βιομηχανίας. Κατέχει τις ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας, τόσο στα πλαίσια της Οπτικής και των εφαρμογών της, όσο και σε άλλους κλάδους, όπως η οργάνωση και διαχείριση τμημάτων και γραφείων επιχειρήσεων εισαγωγής και διακίνησης Οπτικών Ειδών.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Οδοντικής Τεχνολογίας, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε όλο το φάσμα των οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.

Ειδικότερα έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανημάτων, όπως Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, με τα εκάστοτε συγκεκριμένα υλικά, συνδέσμους ακριβείας (Αttachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά μηχανήματα και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εργαστήριο με βάση τα αποτυπώματα και τις οδηγίες του οδοντιάτρου, ο οποίος δύναται να παρακολουθεί τις εργασίες για να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών τους.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ιατρικών Εργαστηρίων με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τομείς που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.  Ειδικότερα:  Εκτελούν το τεχνολογικό μέρος όλων των εργαστηριακών εξετάσεων των Ιατρικών Εργαστηρίων σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιωτικά Εργαστήρια, Ερευνητικά κέντρα, Εργαστήρια ΑΕΙ (Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) κλπ.

Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία) και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με το ρόλο των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Ο πτυχιούχος του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων μπορεί να εργαστεί: σε εργαστήρια νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε σταθμούς αιμοδοσίας, κέντρα υγείας, στον ιδιωτικό τομέα σε ιατρικά εργαστήρια. Ειδικότερα στα εξής εργαστήρια: μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας, ανοσολογικό ιστοσυμβατότητας, πυρηνικής ιατρικής, ορμονολογικό ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, ογκολογικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας, πειραματόζωων καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Βιοϊατρικών Επιστημών των ανωτέρω κατευθύνσεων που προσφέρονται στο τμήμα έχουν ως εξής :

της Ακτινογραφίας & Ακτινοθεραπείας έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση τα: Π.Δ 110/1989 (ΦΕΚ 47 τ.Α’/10.02.1989  και  το Π.Δ.164/1996 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/14.06.1996).

της Αισθητικής  και Κοσμητολογίας ορίζονται από το Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37 τ.Α’/07.02.1989).

της Οπτικής και Οπτομετρίας ορίζονται από το Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37. τ.Α’/07.02.1989) καθώς και της Υ.Α. 66381 (ΦΕΚ 3247 τ.Β’/15.09.2017).

της Οδοντικής Τεχνολογίας  ορίζονται από το  Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37 τ.Α’/07.02.1989).

των Ιατρικών Εργαστηρίων, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 163/1996 (ΦΕΚ 118  τ.Α’/14.06.1996) και Π.Δ. 20/2017 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/20.03.2017)

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.  web site: http://petie.gr/
  Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας.  web site: http://www.setiee.gr/
 • Ομοσπονδία  Τεχνολόγων  Ακτινολόγων Ελλάδας.   web site: http://www.otae.gr/
 • Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας. web site : http://osedae.com/
 • Ένωση Επαγγελματιών Αισθητικής Β. Ελλάδας  web site :  http://eepabe.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών. web site: http://peoo.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών.  web site:   http://www.poeo.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων.  web site: http://www.poedhn.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0678

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  360 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.865

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.975

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.175

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.965

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0677} : Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 25/01/2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο:  210 5385411 E-mail: foto@uniwa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει σαν αποστολή την παροχή γνώσης, τόσο σε πολυσυλλεκτικό θεωρητικό επίπεδο όσο και σε αισθητικό και τεχνικό για την κατανόηση, τη δημιουργία, τη διαχείριση, την έρευνα και την εν γένει μελέτη και παραγωγή της τεχνολογικής εικόνας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά για το κάθε σημαντικό χαρακτηριστικό, τόσο σε τεχνολογικό άξονα όσο και σε εννοιολογικό, της σταθερής φωτογραφικής εικόνας αλλά και της κινούμενης παράλληλα. Το πρόγραμμα σπουδών, αναπτυσσόμενο σε βάθος, σε θεωρητικό – αισθητικό – εικαστικό – τεχνολογικό και τεχνικό πεδίο, εφοδιάζει τους αποφοίτους με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αρθρώσουν δημιουργικά τις προσωπικές τους ιδέες και μεθοδολογίες και ενίοτε τις καινοτόμες σκέψεις, τόσο στην εφαρμογή και καλλιτεχνική έκφραση όσο και στα επιστημονικά πεδία.

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, πιστεύει πως το νέο δημιουργικό μέσον, αυτό των ψηφιακών τεχνολογιών, είναι ένα από τα οικουμενικότερα και τα πλέον συγχρονισμένα με την εποχή οχήματα τόσο για εικαστική έκφραση και δημιουργία όσο και για την επικοινωνία, την έρευνα και την εφαρμογή.

Έχοντας κατανοήσει την επιτακτική ανάγκη για συνεχή εκσυγχρονισμό και επικαιροποίηση της διδασκόμενης ύλης, το Τμήμα εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, τόσο στον τομέα της φωτογραφίας όσο και αυτόν των ψηφιακών οπτικοακουστικών και διαδραστικών μέσων και των παραγωγών βίντεο. Προάγει και υποστηρίζει την ανάπτυξη της δημιουργικής δραστηριότητας των φοιτητών, σε ερευνητικό και πειραματικό επίπεδο, παρουσιάζοντας τόσο πρωτότυπες θεωρητικές εργασίες όσο και έργα που, πέραν της αμιγούς φωτογραφίας, αναπτύσσονται στα πεδία των οπτικοακουστικών παραγωγών, του εικαστικού βίντεο, των βίντεο-εγκαταστάσεων, των διαδραστικών εγκαταστάσεων και δράσεων και των πειραματικών εικαστικών δημιουργιών μικτής τεχνικής. Τα φοιτητικά αυτά καλλιτεχνικά έργα ή έργα εφαρμογής και έρευνας δημιουργούνται εντός των πλαισίων των εργαστηριακών ασκήσεων ή της πτυχιακής εργασίας, με την καθοδήγηση και την εποπτεία ενός υψηλής στάθμης διδακτικού επιστημονικού προσωπικού.

Το Τμήμα με ζήλο αφουγκράζεται τις εξελίξεις σε τεχνολογικό, θεωρητικό και αισθητικό επίπεδο, ενσωματώνοντας τις αξιολογότερες εξ αυτών, τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις πολυδιάστατες δράσεις που προάγουν την έρευνα, τον πειραματισμό και την ανανέωση στην καλλιτεχνική έκφραση, την εικαστική δημιουργικότητα, τις εφαρμογές και την επικοινωνία.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Σύνθεση Εικόνας, Tεχνικές Φωτογραφίας, Φυσική Εικόνας Ήχου, Ιστορία Φωτογραφίας, Σημειολογία, Εικαστικές και Σκηνογραφικές Εφαρμογές, Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα, Επιστημονική Φωτογραφία, Θεωρία και Τεχνική Βίντεο, Σκηνοθεσία και Μοντάζ, Τεχνικές Φωτογραφίας, Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές, Ψηφιακές Εφαρμογές, Διαφημιστική Φωτογραφία, Ειδικές Εφαρμογές, Μορφές Τέχνης, Πολυμέσα, Φωτογραφικό Δοκίμιο, Ιστορία Τέχνης, Οπτική Επικοινωνία, Ψυχολογία Οπτικής Αντίληψης, Δομική Ανάλυση Φωτογραφικής Εικόνας, Ιστορία Βίντεο και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Επιχειρηματικότητα, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά στα θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. Εφοδιαζόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις αρθρώνουν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο.

H ταχύτατη, δυναμική και πολυσχιδής ανάπτυξη των ψηφιακών οπτικών μέσων προσφέρει την εγγύηση ενός βέβαιου και δημιουργικού μέλλοντος σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να απασχοληθούν

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες,
 • ερευνητές και μελετητές,
 • καλλιτέχνες,
 • ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και
 •  υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Εργασίες Φοιτητών (Περιοδική Έκδοση IRIS)

.

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.
Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0677

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  113 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 35 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 20 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 35 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 20 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 35 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.925

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.705

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.210

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.130

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων