Σπουδές στο Εξωτερικό

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/12/2017

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε χρήσιμους συνδέσμους για σπουδές στις κυριότερες χώρες του εξωτερικού, καθώς και τα επίσημα web site όλων των πανεπιστημίων ταξινομημένα ανά ήπειρο και χώρα:

Γενικές Πληροφορίες:

Για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού οφείλετε :

Να επικοινωνήσετε με τα Πανεπιστήμια που σας ενδιαφέρουν για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές 9 ή 12 μήνες πριν ξεκινήσετε τις σπουδές σας, για να ενημερωθείτε αναλυτικά :

  • Για τις προϋποθέσεις και τους όρους εισαγωγής (κάθε χώρα ή πανεπιστήμιο έχεις τις δικές του προϋποθέσεις εισαγωγής).
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ειδικότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών
  • Τις απαιτήσεις που ορίζουν τα εν λόγω προγράμματα (π.χ. Full – Time -Πλήρους φοίτησης, Part-Time – Μερικής φοίτησης, Distance Learning – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κτλ.).
  • Οικονομικές απαιτήσεις π.χ. δίδακτρα
  • καθώς επίσης και για τα έξοδα διαβίωσης της χώρας ή της πόλης επιλογής των σπουδών.
  • Εφόσον έχετε επιλέξει το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού που σας ενδιαφέρει καλό είναι να επικοινωνήσετε και με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), σχετικά με ζητήματα προσανατολισμού ενδιαφερομένων σε σπουδές που θα τους εξασφαλίσουν την πιθανότητα «αντιστοιχίας» με ελληνικό Α.Ε.Ι., δεδομένης της πολυμορφίας των επιστημονικών κατευθύνσεων στην αλλοδαπή.
  • Η Διεύθυνση Ενημέρωσης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη σε επιμέρους ζητήματα σπουδών του εξωτερικού. Περισσότερα στοιχεία

.

Μηχανή Αναζήτησης όλων των επίσημων web site των Πανεπιστημίων ανα ήπειρο και χώρα (αλφαβητικά):

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για σπουδές στην:

Αγγλία και εδώ

Γαλλία και εδώ

Ιταλία και εδώ

Γερμανία και εδώ

Κύπρο

Η.Π.Α.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ