{0132} : Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 Σχολή Επιστημών Αγωγής

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Έδρα :

Διεύθυνση:   Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 Ρέθυμνο

Τηλέφωνο/Fax: 28310 77596  Ε-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν, στα πλαίσια του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1268/82 ειδικότερα, ως αποστολή:

 • Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.
 • Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

H δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, αποβλέπει ειδικότερα:

 • Να καλλιεργήσει στον φοιτητή και μέλλοντα δάσκαλο πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Να τον βοηθήσει ώστε να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί τις ανθρώπινες αξίες.
 • Να τον παροτρύνει να αναπτύξει τις αναγκαίες ικανότητες για την κατανόηση και αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την κριτική ανάλυση θεσμών και καταστάσεων.
 • Να τον καταστήσει φορέα βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και ανάπτυξης του τόπου μας.
 • Να του παράσχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών του.
 • Να τον εξασκήσει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της γης.
Αξίζει να σημειωθεί το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης θεωρεί τη Σχολική Πρακτική αναπόσπαστο τμήμα μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των μελλοντικών δασκάλων και αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή οργάνωσή της. Σκοπός της Σχολικής Πρακτικής είναι να φέρει τους φοιτητές σε μια πρώτη επαφή με τη σχολική πραγματικότητα και να τους βοηθήσει να ασκηθούν σταδιακά στην οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας – μάθησης.
.
Για το σκοπό αυτό η Σχολική Πρακτική Άσκηση (ΣΠΑ) είναι χωρισμένη σε τέσσερα επάλληλα επίπεδα, καθένα από τα οποία διαρκεί ένα εξάμηνο. Aπαραίτητη προϋπόθεση, για να αρχίσει ένας φοιτητής τη Σχολική Πρακτική του “Eπιπέδου II, είναι η επιτυχημένη παρακολούθηση εισαγωγικών θεωρητικών μαθημάτων: 1) στη Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας και 2) στην Παιδαγωγική Ψυχολογία ή στις Θεωρίες μάθησης. Οι ειδικές μεθοδολογίες των διαφόρων μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου διδάσκονται παράλληλα με τα επίπεδα ΣΠΑ Ι, ΣΠΑ ΙΙ, ΣΠΑ ΙΙΙ.

Τα Προγράμματα Σπουδών των  Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ανάπτυξης του παιδιού, Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης, Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο, Παιδαγωγική της ένταξης, Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – Ακαδημαϊκός αλφαβητισμός, Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας, Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας, Διδακτική της λογοτεχνίας, Διδακτική των κοινωνικών επιστημών, Τέχνες στην εκπαίδευση, Διδακτική των μαθηματικών, Διδακτική των φυσικών επιστημών, Σύνδεση οικογένειας και σχολείου, Ψυχική υγεία και σχολείο, Μαθηματική ανάλυση, Εκπαιδευτική αξιοποίηση της σχολικής αυλής (περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος), Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Εικαστικές τέχνες στο δημοτικό σχολείο, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά κατηγορία και ενότητα: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Παιδαγωγικής μπορούν να εργαστούν :

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στη λαϊκή επιμόρφωση
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Προγράμματα Αλφαβητισμού Ειδικών Ομάδων της χώρας
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα  του δασκάλου προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0132

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  183 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.725

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.350

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ