{1439} : Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/06/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή  Τεχνολογίας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων  (Λάρισα)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1ο έτος (σε κάθε εξάμηνο, 6 υποχρεωτικά μαθήματα)

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία2
1.2Μαθηματική Ανάλυση5
1.3Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα5
1.4Εισαγωγή στον Προγραμματισμό6
1.5Ψηφιακή Σχεδίαση6
1.6Φυσική6

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία ΙΙ2
2.2Διακριτά Μαθηματικά5
2.3Πιθανότητες και Στατιστική6
2.4Ηλεκτρονική5
2.5Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός6
2.6Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων6

2ο έτος (σε κάθε εξάμηνο, 6 υποχρεωτικά μαθήματα)

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Αριθμητική Ανάλυση5
3.2Προχωρημένος προγραμματισμός5
3.3Δίκτυα Υπολογιστών Ι5
3.4Δομές Δεδομένων5
3.5Σήματα και Συστήματα5
3.6Γραμμική Άλγεβρα5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός5
4.2Συστήματα Βάσεων Δεδομένων5
4.3Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος5
4.4Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων5
4.5Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων5
4.6Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ5

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Για να μπορεί ένας φοιτητής να δηλώσει μαθήματα Β’ κύκλου ή την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να έχει περάσει τα 16 από τα 24 μαθήματα με μονάδες ECTS του Α’ κύκλου.

3ο έτος (σε κάθε εξάμηνο, 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής)

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Τεχνολογία Λογισμικού5
5.2Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα5

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 4)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.3Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας5
5.4Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου5
5.5Ευρυζωνικές Επικοινωνίες5
5.6Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα5
5.7Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου5
5.8Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης5
5.9Ενσωματωμένα Συστήματα5
5.10Μεταγλωττιστές5
5.11Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στο Περιβάλλον5
5.12Οικολογία και Αειφορία5
5.13Μεθοδολογία Έρευνας5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Λειτουργικά Συστήματα5
6.2Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα5

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 4)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.3Παράλληλος Προγραμματισμός5
6.4Αρχιτεκτονική Υπολογιστών5
6.5Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων5
6.6Συστήματα Πραγματικού Χρόνου5
6.7Εξόρυξη Γνώσης και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων5
6.8Επεξεργασία Εικόνας και Video5
6.9Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες5
6.10Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν5
6.11Εφαρμογές Συστημάτων Ακριβείας στην Πρωτογενή Παραγωγή5
6.12Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία5
6.13Διδακτική της Τεχνολογίας5

4ο έτος (σε κάθε εξάμηνο, 3 μαθήματα επιλογής και παράλληλη εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας)

Ετήσια εκπόνηση υποχρεωτικής Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) – ECTS: 15 ανά εξάμηνο

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Πτυχιακή Εργασία15

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.2Θεωρία Πληροφορίας5
7.3Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού5
7.4Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων5
7.5Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων5
7.6Θεωρία Γραφημάτων5
7.7Μετεωρολογία και Ψηφιακά Συστήματα5
7.8Εφαρμογές Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης5
7.9Ψηφιακά Συστήματα στην Αλιεία5
7.10Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Πτυχιακή Εργασία15

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.2Θεωρία Υπολογισμού5
8.3Διοίκηση Έργων Λογισμικού5
8.4Επιχειρησιακή Έρευνα5
8.5Ρομποτικά Συστήματα5
8.6Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων5
8.7Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον5
8.8Διασφάλιση Ποιότητας Ψηφιακών Συστημάτων5
8.9Τηλεϊατρική και Τηλεκτηνιατρική5
8.10Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη5

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ