{0142} : Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2023

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Έδρα :

Διεύθυνση Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο :  25510 30024, Fax: 25510 30020, Εmail: secr@eled.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :  

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως κύρια αποστολή να προωθήσει την εκπαίδευ­ση για όλους, ιδιαίτερα στην πρώτη βαθμίδα, καθώς και την αριστεία στην εκπαίδευση και σε συναφείς τομείς της επαγγελματικής πρακτικής και της έρευνας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το έργο που παρέ­χεται από το Τμήμα στοχεύει:

α) στην παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης και διδασκαλίας, που βασίζε­ται στην έρευνα και συνδέεται με την επαγγελματική πρακτική και

β) στην ερευνητική δραστηριοποίηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σήμερα, το Τμήμα υποστηρίζει περισσότερους από 1.300 προπτυχια­κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους ως εκπαιδευτικοί ή/και ως ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διεξάγουν σημαντική έρευνα σε ζωτικούς τομείς της εκπαίδευσης.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Τα Προγράμματα Σπουδών των  Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ανάπτυξης του παιδιού, Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης, Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο, Παιδαγωγική της ένταξης, Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – Ακαδημαϊκός αλφαβητισμός, Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας, Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας, Διδακτική της λογοτεχνίας, Διδακτική των κοινωνικών επιστημών, Τέχνες στην εκπαίδευση, Διδακτική των μαθηματικών, Διδακτική των φυσικών επιστημών, Σύνδεση οικογένειας και σχολείου, Ψυχική υγεία και σχολείο, Μαθηματική ανάλυση, Εκπαιδευτική αξιοποίηση της σχολικής αυλής (περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος), Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Εικαστικές τέχνες στο δημοτικό σχολείο, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Παιδαγωγικής μπορούν να εργαστούν :

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στη λαϊκή επιμόρφωση
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Προγράμματα Αλφαβητισμού Ειδικών Ομάδων της χώρας
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα  του δασκάλου προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0142

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  240 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.500

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.925

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ