{1628} : Φυσικής (Καβάλα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/03/2024

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Φυσικής (Καβάλα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη, Αγ. Λουκάς, Καβάλα.

Τηλ. 2510 462141 E-mail: eesec@teiemt.gr 

Σκοπός του τμήματος :

Η αποστολή του Τμήματος είναι διττή: η αριστεία στην έρευνα και η μετάδοση της γνώσης της φυσικής σε νέους επιστήμονες. Ειδικότερα:

 • Nα συνεισφέρει στα επιτεύγματα των εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
 • Να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας και να τους εξοπλίσει με δεξιότητες και εμπιστοσύνη κατανοώντας το ρόλο που διαδραματίζει η φυσική στην έρευνα αιχμής ώστε να γίνουν δημιουργικοί επιστήμονες.

Για τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής ότι είναι για την σημερινή γενιά  avant- garde αύριο θα είναι ξεπερασμένο, ότι θεμελιώνει την κοινή λογική που σύμφωνα με τον Einsteinκοινή λογική «είναι στοιβάδες προκαταλήψεων που αποκτούμε πριν γίνουμε 16», θα αντικατασταθεί από το κοσμοείδωλο της Κβαντικής Φυσικής, της Σχετικότητας, της Πολυπλοκότητας και των εξωτικών υλικών. Το τμήμα Φυσικής σε καλεί σε αυτό τον κοσμικό χορό των φοιτητών, καθηγητών , ερευνητών με αυτό τον κόσμο τον Mικρό τον Mέγα, γιατί   «Τοσο λίγο είναι ότι ξέρουμε  και τόσο πολύ  ότι εικάζουμε και με τόση βραδύτητα μαθαίνουμε που ρωτάμε και πεθαίνουμε (NERUDA)».

Η δομή του τμήματος  βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και ενσωματώνει τα αιτήματα και τις προσδοκίες της αγοράς όπου οι σύγχρονες τάσεις της φυσικής  συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Το όραμα του τμήματος είναι η καθιέρωσή του του ως πρότυπο κέντρο αναφοράς με διεθνείς προδιαγραφές στην έρευνα, στο κοινωνικό έργο και στην εκπαίδευση με στόχο την μετεξέλιξή του σε ένα τμήμα με ηγετικό ρόλο και διαθεματική αντιμετώπιση:

Στον Προσδιορισμό  και την διαχείριση της πολυπλοκότητας και μελλοντικές εκτιμήσεις.

 • Ανάπτυξη και μελέτη νέων υλικών
 • Κβαντική θεωρία της Πληροφορίας
 • Εφαρμογές θεωρία του Χάους και της Πολυπλοκότητας
 • Η φυσική στην Κοινωνία
 • Οικονομική φυσική
 • Εμβιομηχανικά προβλήματα
 • Στοιχειώδη σωμάτια
 • Φυσική και ενέργεια

καθώς και να παράγει επιστήμονες/ ερευνητές οι οποίοι να διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα και να προσαρμόζονται σε ποικίλα επιστημονικά περιβάλλοντα. 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων ώστε να περιεχόμενο του να αποτελεί ένα state of the art όσον αφορά το είδος των μαθημάτων το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις που οδηγεί.

Η κατεύθυνση Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας παρέχει ένα ενιαίο συνεπές και δυναμικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πλαίσιο που συνδυάζει τις πρώτες αρχές για θεωρητική μελέτη σχεδιασμό, χαρακτηρισμό υλικών, την δημιουργία διατάξεων και την αξιοποίηση τους σε τεχνολογικές εφαρμογές με έμφαση την μικρό και νάνο ηλεκτρονική και νανοτεχνολογία. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού εγγυώνται το αποτέλεσμα. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα επιστήμης υλικών Νανοηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας αλλά και να εργαστούν σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας Ηλεκτρονικής Οπτοηλεκτρονικής, Νανοτεχνολογίας.

Ακολούθως η κατεύθυνση Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας αποτελεί ότι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει στα προγράμματα σπουδών φυσικής στον κόσμο με ισχυρό διαθεματικό χαρακτήρα όπως η Οικονομική Φυσική, η Φυσική στην κοινωνία , η πρόβλεψη χρονοσειρών, η Τεχνητή ευφυΐα, η κβαντική φύση της Πληροφορίας , οι εφαρμογές της θεωρίας του χάους. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς όπως Ανάλυση Δεδομένων (Data analysis), Χρηματοοικονομικές προβλέψεις, Μηχανική Μάθηση αλλά να μπορούν να εργαστούν σε αντίστοιχες εταιρείες η οργανισμούς.

Τέλος η κατεύθυνση Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , ιατρικής φυσικής, πυρηνικής τεχνολογίας και εμβιομηχανικής. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα σχετικά με θέματα ενέργειας, ιατρικής φυσικής, Περιβάλλοντος. Επίσης θα έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο για να εργαστούν σε επιχειρήσεις Παραγωγής και διανομής ενέργειας σε Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα , σε Βιομηχανίες.

Ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα τον οδηγήσει σε σύγχρονες περιοχές όπως:

1. Φυσική Στερεάς Κατάστασης (Νανοτεχνολογία)
2. Φαινόμενα Πολυπλοκότητας και Μη Γραμμικής δυναμικής
3. Πυρηνική Φυσική
4. Κβαντική Μηχανική
5. Φυσική Υψηλών Ενεργειών
6. Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες
7. Ατομική, Μοριακή Φυσική και Οπτική
8. Θεωρητική Μηχανική
9. Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Περιβάλλον
10. Αστρονομία, Αστροφυσική και Φυσική Πλάσματος

αλλά και σε μη παραδοσιακές κατευθύνσεις όπως ανάλυση και πρόβλεψη οικονομικών δεδομένων.

To Τμήμα Φυσικής του ΔΙΠΑΕ παρέχει την δυνατότητα, της παροχής πιστοποιημένης παιδαγωγικής διδακτικής επάρκειας στους φοιτητές του.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανάλυση, Αναλυτική Γεωμετρία και Διανυσματικός Λογισμός, Γενική Φυσική, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ιστορία και Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική – Χημεία, Ατομική – Μοριακή Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές εξισώσεις, Εισαγωγή στη δομή των Υλικών, Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, Εργαστήριο Aτομικής και Μοριακής Φυσικής, Θερμοδυναμική, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός, Θεωρητική Μηχανική, Οπτική, Βασική Ηλεκτρονική, Εισαγωγή στην Αστρονομία, Εργαστήριο Δομής των Υλικών Ι, Εργαστήριο Οπτικής, Θεωρητική Μηχανική, Κβαντομηχανική, Στοιχεία Πυρηνικής Φυσ. & Φυσ. Στοιχ. Σωματιδίων, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, Αστροφυσική, Γραμμικά Κυκλώματα, Δομικές Ιδιότητες Υλικών, Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Προβλήματα του Εγγύς Διαστημικού Περιβάλλοντος, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωμάτια, Θέματα Τηλεπικοινωνιών, Παρατηρησιακή Αστρονομία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

 Περισσότερα στοιχεία : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης πέρα από την παραδοσιακή Φυσική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων.

Συγκεκριμένα, ο φυσικός που έχει ενδιαφέροντα και κλίση προς τις κατευθύνσεις του μηχανικού μπορεί να γίνει με μεταπτυχιακές σπουδές ενός ή δύο ετών σύγχρονος μηχανικός σε καίριους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, τα νέα υλικά, οι ήπιες μορφές ενέργειας, το περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία.

Ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έπειτα από μονοετείς ή διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα εκτός των παραπάνω να εξειδικευτεί σε τομείς όπως η Μικροηλεκτρονική, η Οπτοηλεκτρονική, τα Λέιζερ, η Ιατρική Τεχνολογία, η Υπολογιστική Επιστήμη και Προσομοιώσεις.

Επίσης το τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. διαθέτει  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) το οποίο παρέχει  επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια άσκησης  επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου. Το ΜΔΕ στην  Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)  είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο  Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται  προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης  επαγγέλματος  Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Οι  απόφοιτοι του συγκεκριμένου  προγράμματος εξειδίκευσης μπορούν να καλύψουν ανάγκες στην Ηλεκτρονική βιομηχανία και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς φαινομενικά άσχετους με τη φυσική, όπως είναι η επιστημονική και τεχνική δημοσιογραφία, η ανάλυση οικονομικών φαινομένων, η επίλυση περίπλοκων υπολογιστικών θεμάτων κ.ά.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φυσικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

Σχετικά επαγγέλματα

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  : 

 • Ένωση Ελλήνων Φυσικών.  web site: http://www.eef.gr
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) web site: http://www.olme.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1628

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 23 %

Μαθηματικά: 27 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Μηχανολογίας β) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.423

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023: 9.508

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.290

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023: 12.520

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ