{0290} : Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 22/03/2021

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής  (Αλεξανδρούπολη)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στη Βιολογία5
1.2Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία6
1.3Γενική & Ανόργανη Χημεία3
1.4Οργανική Χημεία3
1.5Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες6
1.6Αγγλικά Ι2
1.7Εργαστηριακό Μάθημα Ι5

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Εισαγωγή στη Βιολογία Οργανισμών4
2.2Μοριακή Βιολογία Ι 6
2.3Γενετική Ι4
2.4Βιοχημεία Ι4
2.5Φυσικοχημεία και στοιχεία Βιοφυσικής5
2.6Αγγλικά ΙΙ2
2.7Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ 5

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Μοριακή Βιολογία ΙΙ 5
3.2Εισαγωγή στην Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας5
3.3Κυτταρική Βιολογία5
3.4Βιοχημεία ΙΙ5
3.5Μοριακή Μικροβιολογία5
3.6Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙΙ5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Γενετική ΙΙ4
4.2Γονιδιακή Εκφραση και Κυτταρική Σηματοδότηση5
4.3Φυσιολογία5
4.4Βιοστατιστική3
4.5Παιδαγωγική2
4.6Εργαστηριακό Μάθημα IV5
4.7Δύο Μαθήματα Επιλογής6

Μαθήματα Επιλογής 4ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.8Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας3
4.9Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές στην Βιολογία Κυττάρου3
4.10Ιστολογία3
4.11Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική Ψυχολογία3

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Εμβρυολογία και Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης4
5.2Μοριακή Ανοσοβιολογία5
5.3Γενετική Πληθυσμών και Εξέλιξη5
5.4Βιοπληροφορική5
5.5Μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας5
5.6Δύο Μαθήματα Επιλογής6

Μαθήματα Επιλογής 5ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.7Βιοηθική3
5.8Μοριακή Βιολογία Φυτών3
5.9Μοριακή Οικολογία3
5.10Ραδιοβιολογία3
5.11Αρχές διαχείρισης ζώων εργαστηρίου3

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία4
6.2Γονιδιωματική4
6.3Ρύθμιση Κυτταρικής Λειτουργίας4
6.4Εισαγωγή στη Δομή βιομορίων4
6.5Επαγγελματική Ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων3
6.6Εργαστηριακό Μάθημα VI5
6.7Δύο Μαθήματα Επιλογής6

Μαθήματα Επιλογής 6ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.8Βιολογία της Συμπεριφοράς3
6.9Γενετική στη Δικαιοσύνη και στην Ιατροδικαστική3
6.10Ειδικά Θέματα Ανοσοβιολογίας3
6.11Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής3
6.12Aρχές Επιχειρηματικότητας στις Βιοεπιστήμες3
6.13Bιολογία Βλαστοκυττάρων και Αναγέννησης3
6.14O Κόσμος του RNA3
Πρακτική Άσκηση3

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας  επιπλέον τα μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.15Διδακτική Πρακτική Άσκηση Ι6
6.16Διδακτική Μεθοδολογία5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Γενετική Ανθρώπου5
7.2Ανάπτυξη Εφαρμογών των Βιοεπιστημών στην Υγεία5
7.3Μοριακή Νευροβιολογία4
7.4Πρωτεoμική3
7.5Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας4
7.6Βιολογία Συστημάτων3
7.7Δύο Μαθήματα Επιλογής6

Μαθήματα Επιλογής 7ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.8Γενετική Επίκτητων Ασθενειών και Μεταφραστική Ιατρική3
7.9Ιολογία3
7.10Μηχανισμοί ογκογένεσης3
7.11Μοριακή Βιοτεχνολογία και Διατροφή3
7.12Φαρμακολογία3
7.13Ειδικά Θέματα Δομικής Βιολογίας3

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Διπλωματική (Πτυχιακή) Εργασία30
8.2ή 10 μαθήματα επιλογής

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ