{0224} : Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Ξάνθη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2023

Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Ξάνθη)

Έδρα :

Διεύθυνση: Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 67100 Ξάνθη 

Τηλέφωνο: 25410 79345,  25410 79302  E-mail: secr@pme.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Ειδικότερα, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης εκπληρεί την αποστολή του με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Ο διπλωματούχος μηχανικός του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης μπορεί να στελεχώσει τμήματα οργάνωσης, διοίκησης, μεθόδων προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει κριτικές ικανότητες απαραίτητες για να οργανώνει ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους. Μέσα από τις σπουδές του θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να διοικεί και να επικοινωνεί με τους συνεργάτες του.

Η τάση εμβάθυνσης και εξειδίκευσης των μηχανικών παραδοσιακών ειδικοτήτων σε ολοένα και στενότερα γνωστικά αντικείμενα, λόγω της ραγδαίας αύξησης της γνώσης, απαιτεί να υπάρχουν μηχανικοί που συνδυάζουν γνώσεις, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να συντονίζουν την όλη παραγωγική διαδικασία, να σχεδιάζουν το όλο σύστημα, να διοικούν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Μήνυμα του Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στον Οδηγό Σπουδών του, γίνεται αναφορά στις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα λάβετε κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησης  στο τμήμα. Κατ’ αρχάς τι δουλειά καλείται να κάνει ο ένας Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης; Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, όπως κάθε μηχανικός οποιουδήποτε κλάδου, καλείται να επιλύσει προβλήματα μηχανευόμενος λύσεις. Τα προβλήματα που καλείται να λύσει αφορούν κυρίως, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτές, τις παρακάτω περιοχές:

  • Συστήματα παραγωγής – Πώς μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος; Πόσο εργατικό δυναμικό απαιτείται για να τρέξει ομαλά μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής; Πότε και πώς πρέπει να αντικαθίσταται ο εξοπλισμός; Πότε μία μονάδα πρέπει να επεκταθεί και πόσοι πόροι απαιτούνται;
  • Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων – Που θα πρέπει να στηθεί μια μονάδα; Πόσο απόθεμα πρέπει να διατηρείται και σε ποιο μέρος; Πώς πρέπει να επιλέγεται ένας προμηθευτής; Τι είδους πληροφορία θα πρέπει να διακρίνεται μεταξύ προμηθευτών, εργοστασίου και πελατών και με ποιο τρόπο;
  • Μεταφορές και logistics – Πώς πρέπει να γίνεται η δρομολόγηση των φορτηγών στις πόλεις ή σε διεθνή ταξίδια; Ποιο πρέπει να είναι το μέγεθος των φορτηγών και εν γένη του στόλου; Τι φορτία πρέπει να μεταφέρονται από τα φορτηγά; Πώς να επιλέξω μεταξύ χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών για τα προϊόντα;
  • Συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών – Ποια τεχνολογική λύση να ακολουθήσω; Πώς να σχεδιάσω ένα δίκτυο επικοινωνιών; Ποιες είναι οι απαιτήσεις της επιχείρησης για να σχεδιάσω μια βάση δεδομένων που να αποσκοπεί στη διαχείρισή της;
  • Χρηματοοικονομική μηχανική – Πώς μπορώ να μειώσω το ρίσκο της επιχείρησης σε μία επένδυση; Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα εύρωστο επενδυτικό portfolio; Ποια επιχειρηματικά σχέδια αξίζει να προκριθούν και εντέλει να υλοποιηθούν;
  • Πληροφοριακά συστήματα υγείας – Πόσες κλίνες χρειάζονται σε ένα νοσοκομείο; Πώς να σχεδιάσω το πρόγραμμα εφημεριών; Πώς να μειώσω το χρόνο νοσηλείας; Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός εθνικού συστήματος υγείας;

Σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις υπάρχει μία κοινή συνισταμένη, που είναι η αποδοτικότητα. Σε όλο το φάσμα εφαρμογής του κλάδου του μηχανικού παραγωγής και διοίκησης το ερώτημα της αποδοτικότητας μπαίνει πάντα και αυτό που θα κάνετε στα επόμενα πέντε χρόνια είναι να αποκτήσετε τα κατάλληλα εργαλεία να μπορείτε να απαντάτε σε τέτοια ερωτήματα που απαιτούν τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής και διοικητικών επιστημών. 

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141944/Ζ1 (ΦΕΚ 4268 τ.Β΄/27.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Φυσική, Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ, Μηχανολογικό Σχέδιο & Χρήση Η/Υ, Τεχνική Μηχανική-Στατική, Γενική Χημεία, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες για Μηχανικούς, Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών, Αριθμητική Ανάλυση, Στατιστική για Μηχανικούς, Γραμμικός Προγραμματισμός, Τεχνολογία Παραγωγής, Στοχαστικές Διαδικασίες, Στοιχεία Μηχανών, Θερμοδυναμική, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός, Ρευστομηχανική, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Έλεγχος Ποιότητας, Μάρκετινγκ, Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, Δίκτυα Παραγωγής, Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων, Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ (CAD), Εργονομία, Υδροδυναμικές και Θερμικές Μηχανές, Συστήματα Ελέγχου, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μαθηματικός Χρημ/κός Λογισμός, Προσομοίωση, Ρομποτική, Οργάνωση Παραγωγής & Προγραμματισμός Έργων, Στρατηγικός Προγραμματισμός, Τεχνολογική Πρόβλεψη, Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μετά το πέρας των σπουδών τους είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες που σύμφωνα με το ΠΔ 71/1995 (ΦΕΚ 49/1995) έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση – διαχείριση των μονάδων παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.

Έχουν τη δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα. Επίσης, εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και κατοχυρώνονται επαγγελματικά με τους αντίστοιχους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα, απ’ όπου παίρνουν και την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ο διπλωματούχος μηχανικός παραγωγής και διοίκησης έχει τα εφόδια ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση). Ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης καλύπτει ανάγκες που η σύγχρονη
κοινωνία και παραγωγή δημιουργούν.

Ο απόφοιτος των τμημάτων αυτών έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις δραστηριότητες:

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. Ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επί μέρους συστημάτων παραγωγής. Ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων και εν γένει των σταθμών παραγωγής, χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος «ανθρώπινο δυναμικό».
Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανικές μονάδες.
Χρονικός και τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.

Όσον αφορά τους κυριότερους χώρους που οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν, αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Σε βιομηχανίες ή επιχειρήσεις κάθε είδους, ως υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής.
Σε εταιρίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου ή την τηλεματική μεταφορών.
Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς σε αντίστοιχες θέσεις.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης καθορίζονται με το άρθρο 15 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. web site: http://www.mpd.gr/
  • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0224

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,10

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  138 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Μηχανολογίας β) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού γ) Πληροφορικής  δ) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.530

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.370

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.700

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.900

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ