Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στο ανωτέρω τμήμα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο : Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Μηχανολογίας
  • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής  και Αυτοματισμού
  • Τομέας Πληροφορικής
  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ