Μηχανικός Περιβάλλοντος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  • Τομέας Μηχανολογίας
  • Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
  • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ