Πυροσβέστης

Πυροσβέστης : Σχολή  Πυροσβεστών

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στην ανωτέρω σχολή, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

 • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
 • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
 • 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας & Ζωής
 • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας  και Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

 • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τομέας Μηχανολογίας
 • Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
 • Τομέας Πληροφορικής
 • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
 • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος
 • Τομέας Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας

Λιμενοφύλακας

Λιμενοφύλακας : Σχολή  Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

 • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
 • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
 • 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας & Ζωής
 • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας  και Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

 • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τομέας Μηχανολογίας
 • Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
 • Τομέας Πληροφορικής
 • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
 • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος
 • Τομέας Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας