{0248} : Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/08/2023

.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Θετικών Επιστημών :

Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο)

Εισαγωγική Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 393705 ή 393743  Fax: 2810 393810  E-mail: info@math.uoc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών όχι μόνο να υπηρετήσουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης αλλά και να καλυψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας σε υψηλού επιπέδου στελέχη.

Οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν και θα παρέχουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις εφαρμοσμένες επιστήμες, δημιουργούν την ανάγκη για στελέχη τα οποία έχουν την ικανότητα όχι μόνο ως προς το αντικείμενο ειδίκευσής τους αλλά και ένα ισχυρό και συγχρόνως ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο που τους δίνει ευελιξία και κινητικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό και εγρασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που απαιτεί δυνατότητα πολλών επιλογών, διεπιστημονική εκπαίδευση και αξιοποίηση της Πληροφορικής.

Στόχος της εκπαίδευσης στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε:

  • Ανάπτυξη Μαθηματικών Μεθόδων
  • Μαθηματική προσομοίωση σε προβλήματα Εφαρμογών
  • Τεχνικές υπολογισμών και ανάπτυξη λογισμικού.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στο τμήμα υπάρχουν δύο ξεχωριστές εισαγωγικές κατευθύνσεις προπτυχιακών φοιτητών: α). Μαθηματικών β). Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Η επιλογή των οποίων γίνεται μέσα από το Μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων.

Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω κατευθύνσεων υπαγορεύτηκε από τις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής κατάλληλης παιδείας και ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη των εφαρμογών των μαθηματικών σε προβλήματα που ανακύπτουν στην Τεχνολογία, στις Φυσικές και τις Οικονομικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα η σημασία και η συμβολή των Μαθηματικών στην ανάπτυξη Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι δεδομένη και έχει συνδεθεί με την ιστορική εξέλιξη των επιστημών αυτών. Σήμερα, κυρίως λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και της εξαιρετικά σημαντικής προόδου συγκεκριμένων επιστημών η συμβολή και η σημασία των Μαθηματικών στην αντιμετώπιση των νέων αλλά και κλασικών προβλημάτων π.χ. στην Βιολογία, στην Χημεία, στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στην Χρηματοοικονομία και στην Οικονομία, λαμβάνει νέες διαστάσεις. Οι δύο κατευθύνσεις του τμήματος αναπτύχθηκαν ακριβώς για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό και αποτελούν πλέον ιδιαίτερη επιστήμη αιχμής.

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών όχι μόνο να υπηρετήσουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε υψηλού επιπέδου στελέχη.

Οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν και θα παρέχουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία και τις εφαρμοσμένες επιστήμες δημιουργούν την ανάγκη για στελέχη τα οποία ταυτόχρονα με τις γνώσεις και ικανότητες στο αντικείμενο ειδίκευσής τους θα έχουν και ένα ισχυρό και ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο που θα τους εξασφαλίζει ευελιξία και κινητικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που απαιτεί δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, διεπιστημονική εκπαίδευση και αξιοποίηση της πληροφορικής. Η εκπαίδευση στην Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων στην ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων, στη μαθηματική προσομοίωση σε προβλήματα εφαρμογών και στις τεχνικές υπολογισμών και την ανάπτυξη λογισμικού.

Φοιτητές και φοιτήτριες της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών μπορούν παράλληλα με τη συμπλήρωση των απαιτήσεων για το πτυχίο να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις για ένα από τα ακόλουθα Προγράμματα με ειδική έμφαση:

1. Πρόγραμμα με έμφαση στα Θεωρητικά Μαθηματικά,
2. Πρόγραμμα με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
3. Πρόγραμμα με έμφαση στη Μοντελοποίηση και Επιστημονικούς Υπολογισμούς,
4. Πρόγραμμα με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση,
5. Πρόγραμμα με έμφαση στα Μαθηματικά της Εκπαίδευσης (πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας).

Η συμπλήρωση αυτών των απαιτήσεων πιστοποιείται στο Παράρτημα Διπλώματος του πτυχιούχου.  Λόγω του διατμηματικού χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών το οποίο υποστηρίζεται εν μέρει από τα Τμήματα Βιολογίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Οικονομικών, Φυσικής και Χημείας, στην Ειδίκευση Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών είναι δυνατόν να δοθεί έμφαση στα εξής: Βιομαθηματικά – Βιοϊατρικά Μαθηματικά, Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον και Υλικά.

Ενδεικτικά Μαθήματα:

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τέσσερις ομάδες μαθημάτων:

  • Βασικά Μαθήματα,
  • Μαθήματα Κορμού,
  • Μαθήματα Κατευθύνσεων και
  • Μαθήματα Άλλων Επιστημών. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά ομάδα : εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του προετοιμάζεται για τον εκπαιδευτικό κλάδο, παρακολουθώντας μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών και άλλα παιδαγωγικά μαθήματα.

Να απασχοληθεί σε τομείς όπως η στατιστική, η μηχανοργάνωση, η πληροφορική, στους οποίους έχουν ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες (ασφαλιστικές κ.λπ.) όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Συχνά απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές για να βελτιώσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας σε αυτούς τους κλάδους.

Επίσης, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μαθηματικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.

Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167/ τ.Α’ 1985) καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

  • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. web site: http://www.hms.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0248

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  50 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 35 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 :  17.160

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.620

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ